Nav-tall: Ledigheten faller videre

For 14. måned på rad går arbeidsledigheten ned i Norge, ifølge Nav.

FÆRRE: Nav melder om færre ledige i januar.
  • David Bach
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Tallene som legges frem av Nav fredag, viser en markant nedgang i arbeidsledigheten i januar. Antallet helt ledige gikk ned med hele 2200 personer, ifølge sesongjusterte tall fra arbeids- og velferdsetaten.

Ved utgangen av januar var det registrert 71.800 helt arbeidsledige hos Nav, som var en nedgang på 16.400 fra samme tid i fjor. Det vil si at ledigheten har gått ned fra 3,2 prosent til 2,6 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav.

Jevnt fall

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, er på 91.300 personer.

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding om tallene.

Les også

Ledigheten faller for 13. måned på rad

– Supersterke tall

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier til E24 at han mener at disse Nav-tallene bør gi økt tro i markedet på at det vil komme en renteøkning fra Norges Bank i løpet av 2018.

– Dette var supersterke tall. De underbygger synet vi har at Norges økonomi går veldig mye bedre enn Norges Bank forventet, sier Olsen til E24.

Samtidig understreker han at disse tallene viser at den nokså kraftige trenden nedover i arbeidsledigheten ikke bare fortsetter, men tiltar i styrke.

DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære mener også at dette var veldig sterke tall og at de isolert sett kan trekke den såkalte rentebanen til Norges Bank litt opp.

– Den sesongjusterte ledigheten er ned mer enn enn vi ventet. Det tyder på at arbeidsmarkedet bedres raskere enn vi ventet, sier Strøm Fjære til E24.

Røe Isaksen: Stadig bedring

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver i en e-post til E24 at norsk økonomi nå er i stadig bedring, og viser til flere bekreftelser på dette denne uken.

– Først ut var Norsk Industri, som viste til optimistiske fremtidsutsikter. I dag bekreftet tall fra Nav den positive utviklingen. Arbeidsledigheten falt videre i januar, og det siste året har det vært nedgang i alle fylker og i nesten alle yrkesgrupper. Det er bra!

Næringsministeren understreker at fortsatt vekst er viktig for å opprettholde og skape lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig velferd.

Størst nedgang i Rogaland

Ifølge Nav var det i gjennomsnitt 800 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hver dag i januar. Tallet er rundt 250 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da tallet var på det høyeste.

Nedgangen på antall ledige er aller størst i Rogaland, hvor den har gått ned med 34 prosent, fult av Vest-Agder med 25 prosent. I nabofylket Aust-Agder er ledigheten høyest, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er den i Sogn og Fjordane og i Troms, som begge har en ledighet på 1,7 prosent.

Navs tall for arbeidsledigheten er lavere enn tallene fra Statistisk Sentralbyrå, som også inkluderer folk som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav.

Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent i november 2017, ifølge arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Ferske NAV-tall: Laveste ledighet på ti år

  2. Nav: – Stabil arbeidsledighet

  3. Svak nedgang i arbeidsledigheten

  4. Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen

  5. Nav: 600 færre helt ledige i oktober