Økonomer om revidert nasjonalbudsjett: Fortsetter oljepengebruken med full styrke

Regjeringen reduserer oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett, men bruker likevel mer oljepenger enn tidligere anslått.

KUTTER OLJEPENGEBRUKEN: Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2017.
Publisert:

Regjeringen anslår nå oljepengebruken til 220,9 milliarder kroner i 2017, kommer det frem av revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er 4,7 milliarder kroner lavere enn opprinnelig lagt til grunn i statsbudsjettet for 2017 i fjor høst.

Bruken anslås å tilsvare 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, mot 3,0 prosent i statsbudsjettet for 2017.

Selv om oljepengebruken i år er redusert i forhold til det regjeringen planla i fjor høst, er budsjettet likevel ikke mindre ekspansivt i år, fordi pengebruken i fjor også viste seg å bli mindre enn man trodde, påpeker sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

– Økningen i oljepengebruken fra i fjor til i år er faktisk litt høyere nå. Så i en viss forstand kan man si at regjeringen gir mer gass i år, sier Børsum.

– Jeg tror det er riktig at budsjettet fortsatt er ekspansivt i år, men behovet for dette har avtatt raskt og synes nok at regjeringen kunne moderert seg noe mer nå, fortsetter han.

Nå er det knapt noe rom for å øke oljepengebruken i årene som kommer, mener han.

– Alle økninger vi gjør nå må vi regne med å måtte spare inn igjen senere. Terskelen for å øke oljepengebruken er blitt høyere enn før. Det må politikerne ta innover seg. Det er konsekvensen av å holde seg til handlingsregelen. Ingen partier kan gå til valg i år på videre økning i oljepengebruken. De må gå til valg på reelle prioriteringer mellom ulike gode formål, sier Børsum.

Bruker mer oljepenger

Reduksjonen på nær 5 milliarder i oljepengebruk år betyr fortsatt en økning på 4 milliarder sammenlignet med nasjonalbudsjettet for 2017, påpeker analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Han viser til at oljepengebruken i fjor var anslått til 205 milliarder kroner. Den endte imidlertid på 196,6 milliarder, viser regnskapet for 2016. Det innebærer en reduksjon i oljepengebruken for 2016 på nær 9 milliarder.

– Revidert viser dermed litt høyere oljepengebruk enn anslått tidligere, tilsvarende en drøy tidel på budsjettindikatoren, det vil si endring i oljepengebruk som andel av fastlands-BNP, sier Bernhardsen.

– Mer ekspansivt enn antatt

Finansdepartementet måler oljepengene som andel av den verdiskapningen de regner med at Fastlands-Norge vil ha det kommende året.

Endringen i denne prosenten fra ett år til et annet, forteller om oljepengebruken stimulerer til økonomisk vekst, eller ikke. Fra 2015 til 2015 økte for eksempel oljepengebruken målt som andel av BNP fra 6,4 prosent til 7,5 prosent. Det gir en budsjettimpuls på 1,1 – og det er det mest ekspansive budsjettet Norge har sett siden 2009, året etter den globale finanskrisen.

Les også

Siv Jensen vil øke pengebruken på tre områder

I revidert nasjonalbudsjett økes budsjettimpulsen fra 0,4 prosentpoeng til 0,5 prosentpoeng for 2017.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets påpeker at det betyr at budsjettet er mer ekspansivt enn antatt i fjor høst.

– Norges Bank så dette komme og hadde forventet en budsjettimpuls på 0,5 prosentpoeng. Med andre ord er det ingen grunn til å endre synet på pengepolitikken, skriver Bruce i en kommentar.

– Mer optimistiske enn oss

I det reviderte nasjonalbudsjettet anslår regjeringen at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.

Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett.

Les også

Høyere oljepris gjør regjeringen litt mindre avhengig av Oljefondet

Sysselsettingsveksten anslås til 0,6 prosent i år. Det er noe under anslaget i nasjonalbudsjettet fra i fjor høst på 0,7 prosent.

Vekst i BNP i Fastlands-Norge ventes i år å ligge på 1,6 prosent og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.

Det faktiske oljekorrigerte underskuddet ble justert ned med om lag 10 milliarder kroner til 250,6 milliarder kroner.

– Norges Bank anslo i mars en oljepengebruk på 224 milliarder kroner. Dagens tall viser en marginalt strammere finanspolitikk, men burde ikke ha vesentlig betydning for vurderingen av veksten i norsk økonomi og videre for pengepolitikken, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

– Det kan være verdt å merke seg at regjeringen er noe mer optimistiske enn Norges Bank (og oss) til veksten i norsk økonomi neste år, skriver hun.

Les også

Høyere oljepris gjør regjeringen litt mindre avhengig av Oljefondet

Les også

Siv Jensen foreslår skattelettelser på 1,75 milliarder kroner.

Les også

Regjeringen tror ledigheten er over toppen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om