Oljefondet utelukker 10 nye selskaper

Etter en ny gjennomgang blir 10 selskaper ekskludert fra fondet, som nå har utelukket totalt 69 selskaper på grunn av kull.

UT AV KULL: Oljefondet utelukker nye kullselskaper. Her oljefond-sjef Yngve Slyngstad.
Publisert:

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har besluttet at 10 nye selskaper skal utelukkes fra fondet på grunn av at de er involvert i kull, ifølge en pressemelding.

Det skjer etter at Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet, har gjennomført den tredje analyserunden av selskaper som kan omfattes av kullkriteriet.

I tillegg er ytterligere to selskaper satt under observasjon. Ifølge retningslinjene kan dette gjøres hvis det blant annet er tvil om at betingelsene for utelukking er oppfylt, eller om utviklingen fremover.

Mesteparten av selskapene som utelukkes nå er kraftselskaper. De fleste kullgruveselskapene er allerede tatt ut.

– De ble stort sett solgt ut i 2014. Det vi har jobbet med i 2016 er først og fremst de strømprodusentene og de som bruker mye kull av de, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad til E24.

Totalt har Norges Bank nå utelukket 69 selskaper fra fondet på grunn av kullkriteriet, i tillegg til at 13 selskaper ble satt under observasjon.

Disse ti selskaper er nå besluttet utelukket:

CEZ AS, Tsjekkia

Eneva SA, Brasil

Great River Energy, USA

HK Electric Investments & HK Electric Investments, Hong Kong

Huadian Energy Co Ltd, Kina

Korea Electric Power Corp, Sør-Korea

Malakoff Corp Bhd, Malaysia

Otter Tail Corp, USA

Les også

Olje og laks løfter Folketrygdfondet

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polen

SDIC Power Holdings Co Ltd, Kina

I tillegg er NorthWestern Corp og Portland General Electric Company, begge fra USA, satt under observasjon.

Skal ut av kull

I 2015 bestemte Stortinget at oljefondet ikke skal være investert i kullselskaper.

Rådene om ekskludering eller observasjon av selskaper med en viss andel kullvirksomhet kommer fra Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Dette er basert på det såkalte produktbaserte kullkriteriet, innført fra februar 2016, som gir en terskel for stor andel av inntektene et selskap kan ha fra kull før det kan utelukkes.

Les også

Kraftig fossilskyts mot oljefondet

Om gruveselskaper og kraftprodusenter selv, eller sammen med selskaper de kontrollerer, har 30 prosent eller mer av inntektene fra termisk kull, altså kull som brukes til elektrisitetsproduksjon, kan de ekskluderes fra fondet. De kan også utelukkes om 30 prosent eller mer av virksomheten er basert på termisk kull.

Beslutninger om utelukking

Fra 2015 har beslutninger om selskaper skal utelukkes fra fondets univers av investeringsmuligheter blitt tatt av Norges Banks hovedstyre. Selskaper kan også settes på en observasjonsliste.

For andre kriterier enn kullkriteret er beslutningene som tas basert på anbefalinger fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utlandet.

Rådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet, vurderer om investeringene til fondet i enkeltselskaper er i strid med de etiske retningslinjene og anbefaler om noen skal settes under observasjon eller utelukkes.

Les også

Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst

Les også

Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i fjor

Les også

Svakeste verdiøkning i Oljefondet på 15 år

Publisert:

Her kan du lese mer om