NORSK PMI: Tror industrien vil aksellerere

Aktiviteten i norsk industri ligger an til å ta seg betydelig opp, ifølge ny måling.

TAR SEG OPP: Stemningen i norsk industri er økende, viser en måling blant norske innkjøpssjefer.
Publisert:

Ikke siden oktober 2007 har stemningen vært bedre i norsk industri. Det viser en måling blant norske innkjøpssjefer tirsdag.

- Industrien skyter fart, og har gått inn i 2011 med en høy fart. Målingen tyder på at industriaktiviteten vil akselerere i første kvartal, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank, som sammen med NIMA står bak målingen, til E24.

Den såkalte PMI-indeksen (purchasing managers' index) klatret til 58,7 poeng i februar, fra 56,0 poeng i januar, justert for sesongvariasjoner.

Dermed hever indeksen seg ytterligere over 50-poengsgrensen, som utgjør skillet mellom fallende og stigende aktivitet.

Det er særlig undersindeksen som måler ordrer, som bidrar til oppgangen.

Denne steg fra 56,6 i januar til 61,6 i februar, som er den høyeste verdien som er målt siden mars 2007.

- Dette stemmer godt overens med annen statistikk, som for eksempel Ordrestatistikken fra SSB som viste en kraftig vekst mot slutten av fjoråret, påpeker Jullum.

De ikke-sesongjusterte tallene viser at det særlig var en sterkere ordreinngang fra hjemmemarkedet som trakk ordreindeksen opp etter en flat utvikling i januar.

Eksportordrene steg imidlertid også, og indeksen som måler dette er nå på sitt høyeste nivå siden september 2007.

Ansetter flere

Også indeksen som måler produksjonen seg, fra 56,3 i januar til 59,7 i februar.

Nesten 30 prosent av bedriftene melder nå om økt produksjon, mens knapt 13 prosent melder om redusert produksjonstakt.

Med høyere nivå på produksjonen, er bedriftene også avhengig av å ansette flere. Dette bekreftes av indeksen som måler sysselsetting: Denne steg fra 53,5 i januar til 56,1 i februar, den høyeste verdien siden november 2007.

- Det er nå kun 5 prosent av bedriftene som har redusert bemanningen, noe som indikerer at perioden med kostnadskutt og nedbemanninger for det meste er over.

Indeksen viser at også industrien bidrar til en økning i den samlede sysselsettingen i Norge.

Les flere nyheter på E24.

Publisert: