KrF ber regjeringen droppe kutt i formuesskatten

Regjeringen kan først som sist legge bort det forslaget til kutt i formuesskatten som ligger i budsjettet, mener KrF. Også Venstre krever endringer.

ALTERNATIV: Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen og KrF-leder Knut Arild Hareide la fredag fram KrFs alternative statsbudsjett for 2015.
Publisert: Publisert:

Kristelig Folkeparti la fredag fram sitt alternative budsjett. Tirsdag setter partiet seg ned sammen med Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp for å forhandle om neste års statsbudsjett.

Fra KrF-hold får regjeringen beskjed om at forslaget om et kraftig kutt i formuesskatten neppe vil overleve forhandlingene.

– Jeg er ganske så sikker på at det blir endringer i formuesskattopplegget, ja, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB.

Får Venstre-støtte

Venstre sa fredag nei til å senke satsen på formuesskatten for de rikeste. Partiet vil la 300.000 personer som i dag betaler formuesskatt, få slippe helt, men nekter å gi én krone i skattelette til de aller rikeste, ifølge VG.

KrF gjør det i sitt alternative statsbudsjett klart at partiet ikke vil godta regjeringens forslag til kutt i formuesskatten.

«Det har ikke KrFs støtte, fordi det er usosialt og lite treffsikkert med tanke på å stimulere verdiskapningen», skriver KrF.

Partileder Knut Arild Hareide viser til at ledende økonomer har pekt på at gevinsten for næringslivet av å kutte i formuesskatten, er usikker.

Regjeringen mener forslaget er viktig for å la bedriftseiere investere i utvikling og nye jobber, i stedet for å betale formuesskatt.

Regjeringen foreslår å kutte formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent og heve bunnfradraget fra 1 til 1,2 millioner.

Hard kritikk

Også på en rekke andre områder vanket det hard kritikk fra KrF mot Høyre/Frp-regjeringens budsjettforslag.

– Jeg synes utgangspunktet her var mer renskåret fra de to partiene enn jeg kanskje hadde forventet, sier Syversen.

Som Venstre går KrF inn for å stanse regjeringens foreslåtte kutt i uføretrygdedes barnetillegg.

– KrF vil reversere regjeringens usosiale kutt for uføre og mennesker på trygd og stønad, sier Hareide.

Av påplussinger ønsker KrF blant annet å øke bistanden til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, øke lærertettheten, øke antallet kvoteflyktninger til 3.000 og innføre to årlige barnehageopptak.

KrF vil også øke kontantstøtten for ettåringene til 7.000 kroner per måned og engangsstønaden til unge foreldre med over 27.000 kroner.

Gjennomslag

KrF og Venstre har en samarbeidsavtale med regjeringen. Men partienes innvendinger mot blant annet budsjettforslagets sosiale profil og skatteomlegginger får støtte fra SV og Arbeiderpartiet. Aps Marianne Marthinsen mener de to sentrumspartiene ville fått større gjennomslag for sin politikk ved å forhandle med opposisjonen.

Hareide viser til at Ap ikke ønsket å samarbeide med KrF.

– Jeg tror Høyre og Fremskrittspartiet forstår viktigheten av at vi får gjennomslag. Noen av forslagene de kommer med rundt de usosiale kuttene, er vanskelige for oss, sier han til NTB.

Totalt gjør KrF omprioriteringer for 18-19 milliarder kroner i sitt alternative budsjett. Partiet bruker rundt 2,5 milliarder kroner mindre av oljepengene enn regjeringen legger opp til, og vil beholde årets skattenivå.

Stanse kutt i uføres barnetillegg

KrF gjør også som Venstre og går inn for å stanse regjeringens foreslåtte kutt i uføretrygdedes barnetillegg.

– Regjeringen har nå foreslått å kutte i barnetillegget og erstatte det med et standardisert tillegg, noe som vil ramme svært mange familier som allerede har en stram økonomi, skriver partiet i sitt alternative statsbudsjett.

Dermed er det klart at begge regjeringens støttepartier vil forsøke å stanse kuttene i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Partiet går også inn for å øke engangsstønaden til unge foreldre med 27.000 kroner, og å øke kontantstøtten for ettåringer til 7.000 kroner per måned.

– KrF gjør om lag like store endringer i Høyre/Frp-budsjettet som under den rødgrønne regjeringen. Dette viser KrFs posisjon i sentrum av norsk politikk, mener Hans Olav Syversen (KrF).

Partiet foreslår å redusere regjeringens foreslåtte oljepengebruk med 2,5 milliarder kroner, og å beholde årets skattenivå.

– Det gir både en sosialt ansvarlig profil og grønne skatteendringer, mener Syversen.

Publisert:
Gå til e24.no