Tror Qvigstad på 2,5 går renten opp

- Det mest spennende rentemøtet siden finanskrisen, sier senioranalytiker om rentemøtet på torsdag.

FORTOLKNING: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og hovedstyret i Norges Banks tolkning av økonomiske data vil påvirke utfallet av denne ukens rentemøte.
  • Johann D. Sundberg
  • Kristin Norli
Publisert:

Hvor aggressivt velger Norge Bank å ordlegge seg?

Det er det store spørsmålet før denne ukens rentemøte i Norges Bank.

Torsdag presenterer visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, i sentralbanksjef Øystein Olsens sykefravær, beslutningen som det er knyttet unormal stor spenning til.

- Jeg er veldig spent, sier senioranalytiker Katrine G. Boye i Nordea Markets til E24.

- Situasjonen er veldig interessant. Dette må være det mest spennende rentemøtet siden finanskrisen, sier hun.

Det som gjør dette rentemøtet så spesielt er at indikatorene som normalt vektlegges når renten fastsettes peker begge veier.

På den ene siden peker svakere kronekurs og høye inflasjonstall mot at renten skal opp.

På den andre siden peker blant annet svake veksttall, dårlige signaler fra sentralbankens regionale nettverk og svake detaljhandelstall mot at renten skal ned.

Midlertidig prishopp?

Alt koker egentlig ned til spørsmålet om sentralbanken tror på tallet 2,5.

Konsumprisindeksen for august viste at inflasjonen i Norge nå er på 2,5 prosent.

Målet for pengepolitikken er å holde inflasjonen rundt 2,5 prosent over tid. Og Norges Banks viktigste virkemiddel for å nå målet er å sette renten ned for å få inflasjonen opp og sette renten opp for å stagge inflasjonen.

- Argumentet Norges Bank har brukt for å holde rentene så lave har vært sterk krone og lav prisvekst. Nå er argumentet for lav rente borte, sier Boye i Nordea Markets.

- Isolert sett taler inflasjonen for at Norges Bank burde sette opp renten på torsdag, men det tror jeg er en litt for brå vending for Norges Bank, legger hun til.

Det store spørsmålet blir om Norges Bank tror de høye inflasjonstallene i sommer er av midlertidig karakter eller ikke.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen er av de som mener prishoppet inflasjonstallene viser er midlertidig.

- Jeg tror de gjør kort prosess med inflasjonstallet og ser helt bort fra det. De vil ikke la seg vippe av pinnen av et tall som har lett forklarlige midlertidige årsaker, sier Andreassen til E24.

Boye er imidlertid av en annen oppfatning.

- Slik vi tolker inflasjonstallene så er det vanskelig å bortforklare dette, ser hun.

- Hvis de ikke reagerer på tallene nå så har vi ikke lenger inflasjonsstyring, mener hun.

Går det dårlig?

Et annet spørsmål som vil avgjøre hvor Norges Bank lander er hvordan de vurderer statistikkene som viser at veksten i norsk økonomi er på vei ned.

Også her er det muligheter for tolkningsrom.

Selv om Boye mener den økonomiske veksten har falt, så mener hun ikke at norsk økonomi står foran et fall.

Andreassen på sin side mener tilbakegangen er reell og vil ikke bli overrasket om norsk økonomi får tilbakegang i 3. kvartal.

- Nå raser det utfor på ordentlig, sier Andreassen.

Derfor blir Boye stående som motpoler i synet på hva Norges Bank vil gjøre og bør gjøre på rentemøtet torsdag.

Andreassen mener renten må kuttes og at det må signaliseres ytterligere kutt.

Boye mener på sin side at Norges Bank må ta hensyn til inflasjonstallene og heve den såkalte rentebanen slik at første renteøkning kommer i mars neste år, kanskje med åpning for et hopp allerede ved desember-møtet.

Flertallet av økonomene som har uttalt seg om sin forventninger til rentemøtet står på Boyes side.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets skriver sin forhåndskommentar at deres renteregnskap, som måler de faktorene Norges Bank legger vekt på i sin rentebeslutning, tilsier at styringsrenten skal opp 0,75 prosentpoeng de neste tre til fire månedene.

Han tror imidlertid ikke at en slik økning materialiserer seg og tror, som de fleste andre, at renten går opp i mars og også i juni.

Les også

Økonomer spår renteøkning først i 2014DNB Markets: Utsetter renteoppgangen til 2015- Johnsen svekket kronekursenSjeføkonom Holvik tror renteheving kan komme raskere

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Holder renten i ro

  2. Torsdag får vi svar på om Norges Bank bommet

  3. Satser på at boligprisfalletikke påvirker folk

  4. - Kan ikke utelukkenorsk resesjon

  5. «Norges Bank er allerede kraftig bakpå»