Prisene i Sverige stiger igjen

Men sannsynligheten for rentekutt er fortsatt stor, mener seniorøkonom.

STIGER: Prisene hos «söta bror» steg mindre enn ventet i april.
Publisert:

Prisene stiger atter en gang i Sverige, etter flat utvikling i mars.

Konsumprisindeksen i Sverige steg 0,3 prosent i april, sammenlignet med måneden før.

På forhånd var det ventet at konsumprisene ville stige 0,4 prosent i april, ifølge estimater innhentet av Reuters.

Den underliggende inflasjonen, som er justert for sesongvariasjoner, hadde en årlig vekst på 0,5 prosent i april. Riksbanken anslår en vekst på 0,6 prosent i årlig inflasjon.

- Risikoen for rentekutt er blitt mindre, men det er fortsatt betydelig usikkerhet rundt hva Riksbanken vil gjøre ved neste rentemøte, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Rentekutt

Riksbanken valgte ved forrige rentemøte å holde styringsrenten uendret. Møtereferatet viste imidlertid at det ikke skulle mye til før flere av medlemmene stemte for rentekutt.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Les også

Svenskene holder renten i ro

Få dager senere kom sjokket: Tallene for mars avdekket at veksten i kjerneinflasjonen stod stille. Riksbanken hadde ventet en vekst på 0,3 prosent i mars, et anslag som allerede var nedjustert etter flere svake inflasjonstall.

Det svake tallet fikk flere til å rasle med rentesablene, og en lang rekke økonomer har ventet rentekutt i Sverige dersom inflasjonen ikke tar seg merkbart opp.

- Det var en solid negativ overraskelse i mars da kjerneinflasjon kom ned til null, men dagens tall tyder på at det var mer tilfeldigheter, sier Haugland.

- Dette viser at det underliggende prisbildet ikke er vesentlig svakere enn hva Riksbanken har lagt til grunn, legger hun til.

Tviler på kutt

Hun tror at Riksbanken vil holde styringsrenten uendret ved neste rentemøte i begynnelsen av juli.

Hun peker på høy vekst i boligprisene og en fersk studie som viser at svenske husholdninger har mer gjeld enn man tidligere har antatt.

- Et rentekutt kan føre til en videre oppgang i gjeldsveksten, og Riksbanken har lange gått i bresjen for å legge vekt på finansiell stabilitet i sin rentesetting, sier hun.

Mister ankeret

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets peker i meglerhusets morgenrapport tirsdag på konsekvensene av lav inflasjon.

Han skriver at problemet med lav inflasjon er at det gir økte realrenter, som i neste runde demper veksten i konsum og investeringer, i tillegg til at realverdien av gjeldsbyrden i økonomien blir større enn hva den ellers ville ha vært.

Les også

Inflasjonstallene sendte kronen i en berg- og dalbane

«Enda mer alvorlig er det at inflasjonsforventningene kan begynne å glippe. Og skulle de gjøre det, vil ikke pengepolitikken fungere etter hensikten. Da har pengepolitikken mistet sitt nominelle anker», skriver Hov.

Les også:

Sverige hjelper BWG HomesSterkeste krone på seks månederSvenskene holder renten i ro

Publisert: