Vil ha gratis barnehage

Barneombudet mener det er bedre å tilby gratis barnehageplass enn å utbetale kontantstøtte.

PLASS TIL ALLE: Barneombudet vil at barn fra fattige familier skal få muligheten til å gå gratis i barnehage.

Karin Beate Nøsterud
Publisert:

– Noen barn vokser opp i fattige familier, eller i hjem der rus eller psykisk sykdom gjør dem ekstra sårbare. Disse barna bør absolutt gå i barnehage, men pris blir noen ganger en hindring, sier barneombud Anne Lindboe til Vårt Land.

Hun mener gratis barnehage bør være et tilbud til barna som trenger det aller mest.

– Kontantstøtten fører til at de barna som trenger det mest, ikke går i barnehage. Min oppgave er å jobbe for at alle barn har det godt, og kontantstøtten kan slå negativt ut for de mest sårbare barna i samfunnet vårt, sier Lindboe.

Erfaringsmessig er det flest innvandrerfamilier som benytter seg av kontantstøtten, og dermed holder barna borte fra barnehagen.

– Uansett bakgrunn er det en katastrofe når sårbare barn ikke blir en del av den oppfølgingen og det fellesskapet som finnes i barnehagen. Når det er sagt, mener jeg også at det er for få innvandrerbarn i barnehagene, sier Lindboe.

– I enkelte innvandrerfamilier er det vanlig at mor er hjemme med barna, med den konsekvensen at heller ikke hun lærer seg norsk eller blir en del av arbeidslivet, sier Lindboe.

I fjor ble kontantstøtten for toåringer kuttet og det er nå kun mulig å få støtte for barn mellom ett og to år.

Les også:

Høyre vil ha kontantstøtte med boplikt

Flere østeuropeere får kontantstøtte og barnetrygd

Kontantstøtten strømmer ut av Norge