Norske nøkkeltall

Julehandel bidro til nedgang i inflasjonen

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer bidro til prisnedgang i julemåneden.

Stian Lysberg Solum
 • Ine Brunborg
Publisert:,

Konsumprisindeksen (KPI) var på 1,4 prosent i desember, målt mot samme måned året før. Fra november til desember gikk indeksen ned med 0,3 prosent.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer var hoveddriveren til nedgangen i julemåneden, ifølge byrået. Varene hadde et prisfall på 1,9 prosent.

– Nedgangen i matvareprisene skyldes i stor grad typiske juletilbud, og er av omtrent tilsvarende størrelsesorden som desember måned de siste årene, forklarer førstekonsulent Gunnar Larsson i SSB.

Også prisene på strøm og drivstoff bidro til å trekke konsumprisindeksen nedover. Noe av nedgangen i strømprisen kan ifølge NVE tilskrives uvanlig stor produksjon av vindkraft i Norden i løpet av starten av desember, utdyper statistikkbyrået.

For de siste tolv månedene var det spesielt tjenester som trakk prisveksten oppover. Her var husleier, drift av transportmidler, restauranttjenester og tjenester knyttet til fritid og kultur de største bidragsyterne, ifølge SSB.

På den andre siden bidro elektrisitet og lettleie, som viste en nedgang på 10,1 prosent i samme periode.

Svakere kjerneinflasjon enn ventet

I samme måned viser tallene at norsk kjerneinflasjon (KPI-JAE) steg med 1,8 prosent på årsbasis. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november.

På forhånd var det ventet at kjerneinflasjonen, som ser bor ifra de volatile prisene på strøm og drivstoff, skulle lande på 2,0 prosent på årsbasis i desember, ifølge et gjennomsnitt av estimater innhentet av TDN Direkt.

Norges Bank ventet en årsvekst i kjerneinflasjon på 1,9 prosent i desember. Også DNB Markets og Nordea Markets ventet en vekst på 1,9 prosent.

– Vil ikke påvirke Norges Bank

Handelsbanken trekker frem at en svakere prisvekst for importerte varer bidro til avviket fra forventningene til Norges Bank.

– Avviket på 0,1 prosentpoeng mellom det faktiske utfallet i desember og Norges Banks estimat er likevel ikke betydelig, skriver Handelsbanken Capital Markets i en fersk rapport.

Meglerhusets egne forventninger var i tråd med konsensus på 2,0 prosent.

– Prisveksten på importerte varer kan være nokså volatil, og ventes framover å bli trukket midlertidig opp av kurseffekter. Prisveksten på norskproduserte varer var helt i tråd med Norges Banks forventning i desember. Vi tror dermed ikke inflasjonstallet i desember vil påvirke Norges Banks vurderinger i pengepolitikken, skriver Handelsbanken videre.

Også Nordea Markets mener dagens tall ikke vil ha stor betydning for sentralbankens rentebeslutning:

– Dagens inflasjonstall er det første siden Norges Bank publiserte sin siste pengepolitiske rapport. Det er derfor for tidlig å trekke sterke konklusjoner, men dagens inflasjonstall bør ikke påvirke sentralbankens rentebane, skriver Nordea-økonom Dane Cekov i en rapport, og legger til:

– I sum er dette konsekvent med vårt syn at Norges Bank vil avvente i nærmeste fremtid.

Se tallene fra SSB

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. Inflasjon
 3. SSB
 4. Statistisk sentralbyrå
 5. Aksjelive

Flere artikler

 1. SSB: Arbeidsledigheten falt til 3,8 prosent i oktober

 2. Svakere vekst i norsk fastlandsøkonomi enn ventet

 3. Temperaturmåler tyder på økt aktivitet i norsk industri

 4. Annonsørinnhold

 5. Nordmenns gjeld økte til 3.628 milliarder i desember

 6. Veksten i norsk økonomi bremser mer enn ventet