Knallsterke jobbtall i USA

Det ble skapt 281.000 nye jobber i privat sektor i USA i juni.

JOBBER Å FÅ: Har du ikke sertifikat for buss kan du likevel få jobb som bussjåfør hos Southeast Community Facility Commission i San Francisco. De vil gi deg den utdanningen du trenger.
Publisert:

Sysselsettingsveksten i USA tok seg kraftig opp fra mai til juni.

Det viser den såkalte ADP-rapporten for utviklingen i sysselsettingen i privat sektor i USA.

Rapporten viser en vekst på hele 281.000, sammenlignet med 217.000 i mai.

Mer enn ventet

Det var i forkant ventet at ADP-tallene ville vise en sysselsettingsvekst på 213.000, ifølge konsensustall fra Bloomberg.

ADP er et amerikansk firma som leverer lønns- og HR-løsninger til amerikanske bedrifter. Sammen med Moody's Analytics lager de månedlige statistikker over sysselsettingsutviklingen i privat sektor i USA, basert på informasjon ADP sitter på om kundene sine.

- Oppgangen intakt

- Jobbmarkedet er i gradvis bedring. Veksten er bredt basert i alle industrier og i alle bedriftsstørrelser. Basert på jobbmarkedet så er den økonomiske oppgangen intakt og i ferd med å ta seg opp, sier konsernsjef Carlos Rodriguez i ADP i pressemeldingen om juni-rapporten.

ADP-tallene anses som en indikator for de offisielle amerikanske sysselsettingstallene som slippes torsdag. Historisk har ADP vist seg å ligge svært tett på myndighetenes tall, men det har de siste månedene vært et større avvik enn normalt.

Ny jobbrapport torsdag

Ifølge Bloomberg er det ventet at sysselsettingen uten om landbruket i USA økte med 211.000 i juni og at arbeidsmarkedsrapporten som legges frem fredag av amerikanske myndigheter vil vise en uendret arbeidsledighet på 6,3 prosent.

Det vil i så fall være en nedgang i jobbveksten fra mai måned da det ble skapt 217.000 nye jobber i USA.

Analytikere og økonomer bruker imidlertid å justere sine anslag for den offisielle jobbrapporten om ADB-tallene viser avvik fra forventningene som de nå har gjort.

Små markedsutslag

Selv om avviket fra forventingene var store utløste ikke ADP-rapporten store utslag i markedene.

Dollaren styrket seg noe mot euro, mens utslagene i aksjemarkedene var små.

Les også:

18,5 millioner uten jobb i eurosonenLaveste ledighet på fem år i StorbritanniaArbeidsledigheten stod stille i USA i maiSkuffende antall nye jobber i privat sektor i USA

Publisert: