EUROPAS INNKJØPSSJEFER: Veksten i Europa mister fart

Aktiviteten i eurolandenes tjenestesektor er den svakeste på syv måneder.

Publisert:

Farten på veksten i eurosonens tjeneste- og industrisektor avtar mer enn ventet i september, viser en fersk rapport torsdag.

Den sammenslåtte PMI-indeksen (purchasing managers' index), baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse blant industriens- og tjenestenæringenes innkjøpssjefer.

Denne falt til 53,8 poeng i september. Det er en nedgang fra 56,2 poeng i august.

Indeksen befinner seg imidlertid fortsatt over 50 poengsmerket, som markerer skillet mellom fall og vekst i aktiviteten. Der har den ligget i litt over et år.

Målingen var like fullt skuffende for markedet: Før tallene kom ventet økonomene Reuters snakket med at indeksen ville tikke inn på 55,7 poeng denne gangen.

- Dette var en del svakere enn vi så for oss, sier analytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Han viser til at innkjøpssjefene de siste månedene i liten grad har latt seg påvirke av de tiltakende tegnene til avmatning i den globale økonomien.

Europas vekst er imidlertid langt fra uavhengig av USA, og dystrere utsikter over Atlanteren gir utslag også i det europeiske næringslivet.

- Frykten for en "dobbeldipp" og påfølgende resesjon vil tilta av nedkjølingen i den økonomiske aktiviteten, og fordi fallet i sysselsettingen ser ut til å tilta i september, sier Chris Williamson, sjeføkonom i Markit, som står bak PMI-tallene.

Eek-Nielsen tror ikke en ny resesjon står på trappene.

- Men det er naturlig at resesjonsdebatten blusser opp igjen, når PMI-tallene peker i retning av at det er i ferd med å gå dårligere i Europa.

Svakere vekst

Blant de 2000 tjenesterelaterte bedriftene som deltok, i alt fra banker til restauranter, falt aktiviteten til det laveste nivået siden februar i år.

PMI-indeksen for tjenestenæringen falt til 53,6 poeng i september, fra 55,9 poeng i august.

Eksperter Reuters snakket med før tallene kom anslo i snitt at aktiviteten hadde ligget stabilt, og at målingen ville vise 55,5 poeng.

- Det er en relativt dramatisk nedgang siden september, men tredje kvartal sett under ett ser ikke altfor ille ut. Farten i veksten er fortsatt god. Vi tror vi vil se en vekstfart i området på 0,6 prosent, sier Williamson i Markit.

Skuffende industritall

Også blant industriens innkjøpssjefer er utviklingen svakere enn ekspertene så for seg.

Sektoren, som i stor grad bidro til å trekke eurolandenes økonomi ut av resesjon i tredje kvartal i fjor, hadde den svakeste vekstfarten siden januar i år.

Industriens PMI-indeks falt til 53,6 poeng i september, fra 55,1 poeng i august.

Les rapporten fra Markit her.

Les flere nyheter på E24

Publisert: