VARSLER NY MELDING OM STATENS EIERSKAP: Snuser på Statoil

Statens eierinteresser i næringslivet skal gjennomgås i en ny stortingsmelding, sier næringsminister Trond Giske (Ap). Styringen av oljegiganten Statoil skal drøftes.

VURDERER EIERSKAPET: Næringsminister Trond Giske spør seg hvordan blant annet Statoil best skal eies.

Kyrre Lien
  • Ulf Peter Hellstrøm - Aftenposten
Publisert:

Nyheten om at Næringsdepartementet vil komme med en egen melding om statens eierskap, kommer etter en periode med kraftig økonomisk uro ute i verden som også berører norsk næringsliv.

Statoil er det eneste av de helt store, børsnoterte selskapene, der staten har betydelige eierinteresser som ligger under Olje- og energidepartementet.

Andre statlige eierposter er i stor grad samlet under Nærings- og handelsdepartementet.

Eier 67 prosent

Staten eier 67 prosent av aksjene i Norges største selskap Statoil, målt etter markedsverdi og omsetning.

- Er det naturlig at Statoil ender hos Næringsdepartementet?

- Hehe, Du foregriper konklusjonene. Problemstillingene er i hvert fall relevante. Vi må jo diskutere om det kan bli kryssende interesser i forholdet mellom statens kontrollmyndighet overfor slike selskaper og utøvelsen av rollen som eier. Men jeg vil jo dermed ikke lansere en ny løsning for Statoils vedkommende. Da får jeg fort med olje- og energiministeren å gjøre!

Bedre organisering

- Vi har også et behov for hvordan staten organiserer sitt eierskap, sier Giske.

Statens eierskap er fordelt på mange departementer. NSB ligger under Samferdselsdepartementet, Vinmonopolet under Helse- og omsorgsdepartementet, NRK under Kulturdepartementet også videre.

- Hvordan håndterer vi både rollen som eier og som tilsynsmyndighet? Et spørsmål blir om vi kan profesjonalisere statens oppfølging av selskapene der vi har store interesser. Skal kompetansen til denne oppfølgingen være i eget hus eller kjøpes inn utenfra, og hvordan skal denne balansen være, sier næringsministeren.

- Vi står midt oppe i store og globale endringer. Jeg vil ha en mer fleksibel holdning til hva vi eier - og hvor mye vi eier. Omfanget av statens eierskap skal være omtrent som i dag, men det er ikke sikkert at vi skal eie nøyaktig det samme som i dag, sier Giske, og legger til:

- Et sentralt spørsmål for oss blir: I hvilke bransjer og nøkkelteknologier bør vi fortsatt ha viktige bedrifter som er på norske hender?

Milliarder flyttes

Næringsministeren nevner flere eksempler på at de store bedriftene der staten er med, gjennomgår store forandringer:

  • Yara planla et stort oppkjøp i USA som staten sa ja til, men som måtte skrinlegges.
  • SAS har gjennomført en kapitalutvidelse hvor staten spyttet inn kapital for å opprettholde sin eierandel på 14,3 prosent.
  • Hydro vil i nær fremtid formelt overta et brasiliansk gruveselskap som etter planen vil redusere statens eierandel fra drøye 43,8 prosent til rundt 34,5 prosent. Staten vil ikke kjøpe seg opp i Hydro for å unngå en utvanning av sin eierpost, men har fortsatt negativ kontroll.

Også statens holdning til lederlønninger og bonusordninger blir gjenstand for en ny gjennomgang etter at kraftige reaksjoner mot fete opsjonsordninger preget den forrige stortingsmeldingen i 2006. Giske signaliserer at statens muligheter for å forbedre miljøet og ruste opp norsk teknologi også blir sentrale temaer i meldingen.

- Et av de første spørsmålene for staten som eier kan vel igjen bli eierandelen i SAS. Har staten fortsatt et behov for sin eierandel?

- Det er slikt vi vil komme inn på i stortingsmeldingen. Uansett er situasjonen den samme som tidligere, nemlig at dette ikke er det beste tidspunkt for å selge i SAS.

- Bør man ha en viss opprydding i statens eierposter?

- Vi bør i hvert fall ha en overordnet diskusjon om interessene våre, sier Giske.

Flere makro- og politikksaker på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. – De ville helst være i fred

  2. Ingen hast med å selge SAS

  3. - Vi velger styremedlemmer vi kjenner

  4. Giske vil snakke bedre med sine selskaper

  5. Giske sikret milliardgevinst til oppkjøpsselskap