Ledighet på 1,6 prosent - uendret fra måneden før

Arbeidsledigheten er fortsatt på lavt nivå.

Publisert:

45 700 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av november, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 56 700 personer og tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 20 800, eller 0,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige

Det viser tall fra NAV.

– Arbeidsledigheten holdt seg lav i november. Samtidig ser vi tegn til at arbeidsmarkedet svekkes noe. Etterspørselen etter arbeidskraft har gått sakte nedover det siste året, og antall nye arbeidssøkere fortsetter å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, i en pressemelding.

Det var registrert 45.400 personer som helt ledige ved utgangen av oktober. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og var samme tall som i september.

Les på E24+

Fra et skrivebord i Oslo spådde han eventyrlig profitt på tomtesalg i Bergen

Historisk lavt

DNB spådde på forhånd at arbeidsledigheten for november blir liggende på historisk lave 1,6 prosent.

– Dersom vi får rett (...) vil det forskere inntrykket av at økonomien holder seg bedre opp enn sentralbanken har ventet, skriver sjefsøkonom i DNB i en morgenrapport fredag.

Også Handelsbanken tror tallene blir uendret fra forrige måned.

Norges Banks anslag er 1,7 prosent.

Tall fra SSB publisert i starten av november, viser at mange gikk fra å være sysselsatt i årets andre kvartal, til å havne utenfor arbeidsstyrken i tredje kvartal.

– De to siste årene har det vært stor mobilitet ut og inn av arbeidsstyrken. I dette kvartalet var det særlig mange som gikk mellom det å være utenfor arbeidsstyrken og sysselsatt, sa seksjonssjef Tonje Køber i SSB i den forbindelse.

Publisert: