Derfor svekker yuanen seg mot dollar

Den kinesiske valutaen er på sitt svakeste mot den amerikanske dollaren siden 2011. Valutaekspert tror den skal kraftig ned.

VALUTANEDTUR: Her er det kinesiske forsvaret foran en plakat av president Xi Jinping tidligere i høst.
Publisert:

Den amerikanske dollaren har nå styrket seg med nesten syv prosent mot den kinesiske yuanen siden starten av fjoråret.

Og den nylig erklærte reservevalutaen for verden skal videre ned, ifølge ekspertene.

Camilla Viland, valutaanalytiker i DNB Markets er klar på hvorfor den kinesiske valutaen nå svekker seg mot dollar.

– Årsaken til at valutaen svekker seg er de vedvarende kapitalstrømmene ut av Kina, sier hun til E24.

Kapitalflukten

I kjølvannet av at Kina tidligere denne uken annonserte at valutareservene til stormakten ble redusert med 87 milliarder dollar i november, har kursen på den kinesiske valutaen svekket seg ytterligere mot dollar.

– Hvorfor går det så mye kapital ut av Kina?

– En viktig årsak er at kinesiske aktører har hatt begrensede muligheter til å investere ute. Det er nå en underliggende lyst hos kinesiske investorer til å diversifisere investeringene sine, sier Viland.

DNB-analytikeren mener valutaen skal svekke seg ytterligere, og det er hun ikke alene om.

Mange eksportører har også den samme forventningen.

– Tidligere har eksportørene vekslet om dollar til kinesisk valuta. Nå velger mange eksportør å la overskuddene i dollar stå uvekslet i påvente av en ytterligere svekkelse av den kinesiske valutaen, sier Viland til E24.

Valutaanalytikeren trekker også frem at det for valutakrysset yuan mot dollar også kan spille en rolle at det nå er økt risiko i kinesisk økonomi, og forventninger om at renten skal opp i USA.

Les også

Kinesisk forhandler: – Godtar ikke krav om skjerping av klimamål

Kinas valutasystem

Kina har et såkalt korridorsystem for sin valuta, hvor yuan kan handles mot dollar to prosent over eller under et daglig midtpunkt satt av myndighetene, kalt «daily fixing».

På samme tid sier sentralbanken at de i høyere grad vil la markedet få bestemme det daglige midtpunktet.

(Saken fortsetter under bildet.)

SVEKKELSE: Grafen viser prisen på én amerikansk dollar betalt i kinesiske yuan siden januar 2014. Utviklingen tilsvarer en svekkelse i yuan mot dollar på 6,69 prosent.

På et møte om femårsplanen i forrige måned besluttet ledelsen i kommunistpartiet en målsetting om at landets valuta skal kunne handles fritt innen 2020. Dette har lenge vært et krav fra myndighetene i USA.

– I en situasjonen med renteøkning i USA og svekket vekst i Kina, vil de gradvis la valutaen svekke seg og la markedskreftene ta over, sier Viland til E24.

Det internasjonale pengefondet (IMF) godkjente nylig den kinesiske yuan som global reservevaluta.

Les også

Nordsjøolje faller under 40 dollar fatet

Eksport versus finansiell stabilitet

ANALYTIKER: – Vi tror den kinesiske valutaen skal fortsette å svekke seg, sier Camilla Viland, valutaanalytiker i DNB. Prognosene fra storbanken tilsier en yuankurs mot dollaren på 6,70 i juni og 7,00 om ett år.

Kinas eksport er driveren i Kina økonomiske vekst. I november falt eksporten med 6,8 prosent. På forhånd var det ventet et fall på 5,0 prosent, ifølge et konsensusestimat Reuters hentet inn. I oktober falt eksporten med 6,9 prosent.

– I en periode med avtagende vekst er det positivt med svakere valuta da dette vil kunne hjelpe eksportsektoren, sier Viland til E24.

Viland trekker frem hensynet til finansiell stabilitet i stormakten som begrunnelse på hvorfor myndighetene ikke lar kursen flyte fritt med en gang.

– Derivatmarkedet i Kina er lite utviklet og kinesiske selskaper har i liten grad sikret sin valutaeksponering. For selskaper som har gjeld i valuta, vil det være et stort sjokk med en kraftig valutakurssvekkelse. Dette ønsker myndighetene å forhindre ved å la tilpasningen gå gradvis. Generelt er stabilitet noe som verdsettes høyt av kinesiske myndigheter og som gjennomsyrer deres politikk, sier hun.

Tror på kraftig svekkelse

Analytikeren trekker også frem at stormakten også kan bli anklaget for å være med i en valutakrig dersom de lar kursen flyte fritt.

– Det ønsker de ikke, sier Viland.

Viland og DNB spår en ytterligere svekkelse av yuanen.

Om ett år venter storbanken at den kinesiske valutaen er nærmere ni prosent svakere enn den er i dag – men Viland minner om at det ikke bare er forhold i den kinesiske økonomien som spiller inn.

– Den handelsveide valutakursen har tross alt styrket seg. Det er et argument om at myndighetene skal fortsette å la yuanen svekke seg mot dollaren, sier Viland.

Les også

Helge Lund for første gang om skriveriene rundt egen gigantlønn: – Det er useriøst

Svekket økonomisk vekst

Da markedet ble sluppet løs i 1978 skjøt Kinas økonomi fart. Nå begynner imidlertid den økonomiske veksten i stormakten å avta.

Kinas mål om økonomisk vekst er blitt senket fra 7,5 prosent i fjor til 7 prosent for 2015. Tallene fra tredje kvartal som kom i oktober viser at veksten i Kinas nasjonalprodukt har en vekst på 6,9 prosent, sammenlignet med året før.

(Saken fortsetter under bildet.)

MILJØUTFORDRING: Det er ikke bare valutakursen som utfordrer kinesiske myndigheter. Her er en kvinne som beveger seg gjennom Pudong – finansdistriktet i Shanghai. Kina har større utslipp av klimagasser enn noe annet land i verden.

Nylig sa Xi Jinping, den kinesiske presidenten, at den årlige veksten bør være på minst 6,5 prosent de neste fem årene – og at en slik vekst må til for å nå kommunistpartiets mål om en dobling av BNP per innbygger fra nivået i 2010.

Så langt har ikke regjeringen presentert noe nytt offisielt vekstmål for 2016. Tidligere var det vanlig med tosifret økonomisk vekst i landet hvor flere hundre millioner mennesker er løftet ut av fattigdom siden slutten av 1970-tallet.

Les også

Japansk helomvending

Les også

Blandet utvikling i Kinas industri

Les også

Nå blir kinesisk valuta papirgull

Publisert:
Gå til e24.no