Ap og Sp om moms-økning: - Uaktuelt nå

Arbeiderpartiets og Senterpartiet mener skattegrep som vil øke matvareprisene er uaktuelle nå.

UAKTUELT: Skatteutvalgets forslag om økt moms på matvarer er ikke noe Arbeiderpartiet vil gå inn for med det første, ifølge stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen Eigil Knutsen.
Publisert:

Mandag morgen la Skatteutvalget frem sin utredning «Et helhetlig skattesystem». Utvalget foreslår blant annet å endre satsene på momsmomsMoms er en avgift som betales til staten ved salg av alle varer og tjenester som inngår i ledd i prosesser som gir en vare merverdi. Moms blir også kalt merverdiavgift, forkortet MVA. , slik at ingen får unntak eller lavere sats, men alle betaler 25 prosent.

Les også

Skatteutvalg foreslår økt matmoms og skatt på arv - men kutt på inntektsskatt

I dag betaler man kun 15 prosent moms på dagligvarer. Skatteutvalgets forslag vil dermed gjøre matvareprisene høyere.

Det er uaktuelt i dagens situasjon, mener Eigil Knutsen (Ap), leder for finanskomiteen på Stortinget.

– Gitt tiden vi er inne i, med rekordhøy inflasjon og stigende matvarepriser er det uaktuelt å øke moms på mat med ti prosent, sier Knutsen.

Han påpeker at helheten i forslaget må vurderes, og at høringsrunden vil ta tid.

– Men det er viktig at vi ser hen til levekostnadene når til folk når det foreslås nye avgifter og økning i eksisterende utgifter. Nå er vi inne i en veldig krevende tid hvor folk med både lave og vanlige inntekter sliter. Det må vi ta hensyn til.

Heller ikke Senterpartiet eller mener moms-forslaget til Skatteutvalget er aktuelt å se på nå.

– Nå skal jeg ikke starte denne diskusjonen med å avlive forslag, men akkurat forslaget til økt matmoms i dagens situasjon har ikke livets rett. Det sporet går vi ikke videre på, sier stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Sp.

SV er generelt skeptiske til forslaget.

– Det er en avgift som slår skeivt ut og hvis man lager et lappeteppe av kompenserende ordninger kan det fort ført til at noen faller utenfor, sier fungerende finanspolitisk talsperson Cato Brunvand Ellingsen i SV,

Kutter ikke Taxfree

På klimasiden i Skatteutvalgets rapport foreslås både tredobling av Co2-avgiften og skroting av Taxfree-ordningen. Knutsen mener høringsrunden blir spennende, men vil ikke si noe konkret om hvordan partiet ser på disse forslagene ennå.

Han viser til at Stortinget har vedtatt å sette opp Co2-avgiften til 2000 kroner, og at en økning i flypassasjeravgiften for reiser utenfor Europa er lagt inn i statsbudsjettet for 2023. Men taxfree-kutt står ikke på menyen ennå.

– Det er nok ikke vår politikk på kort sikt, men det inngår i en helhet. Vi vil fremover vurdere hvordan vi best kan redusere utslipp fra luftfarten, sier Knutsen.

Skatteutvalget foreslår også å gi skattelette til alle inntektsnivåer.

– Redusert skatt på arbeidsinntekter er noe vi støtter, og noe regjeringen allerede har gjort i budsjettene sine.

– Men vil dere redusere dem på alle nivåer?

– Der må vi se på detaljene. Vi er opptatte av at skattesystemet er rettferdig og bidrar til fordeling. Så får vi se på om utvalgets forslag bidrar godt nok til fordeling, sier Knutsen.

Ingen arveavgift

Geir Pollestad (Sp) roser utvalget for å ha vært modige på mange områder, og for å foreslå omfattende omlegginger i dagens skattesystem.

– Så er det mange forslag utvalget kommer med som ikke vil se dagens lys. Men flere forslag kommer sikkert til å bli realisert. Regjeringen er i gang med flere av tiltakene som foreslås, både på grunnrente og exit-skatt.

Som nevnt ønsker ikke Pollestad å bruke dagen på å avlive forslag. Moms og arveavgift kan han likevel helt utelukke at vil bli vurdert i inneværende stortingsperiode.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener arveavgift og momsøkning på matvarer er blant de uaktuelle forslagene til Skatteutvalget i denne stortingsperioden.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen bestemt at arveavgift ikke er aktuelt.

– Den er krevende av flere grunner, blant annet der arv er knyttet til fast eiendom, eller i form av generasjonsskifter i familiebedrifter.

Pollestad peker på at utvalget utfordrer Sps politikk særlig på ett punkt: Bruk av skatt versus avgifter som omfordelingsnøkkel.

– Vi har brukt skatt på arbeid til omfordeling i større grad enn vi har brukt avgifter. Man kan gjerne mene at avgift har en omfordelende effekt, men det er klart at for den som har lite når prisene på en vare stiger, er det en mager trøst at en rik person kjøper mer av den varen, sier Pollestad.

Han viser til beregningen om at økt moms på matvarer vil ramme velstående fire ganger hardere enn de som har lite.

– Men det vil jo bety at prisen på kassalappen går opp. Så må vi se på totaliteten - det er det vi jobber med nå, sier Pollestad.

– Krevende

Høyre ønsker å bruke tid på å vurdere forslaget fra Skatteutvalget i sin helhet før de uttaler seg om enkeltelementer.

Men en ting kan finanspolitisk talsperson Helge Orten driste seg til å mene noe om: Partiet er skeptiske til å øke boligskatten, spesielt på primærbolig.

– Med hensyn til den privatøkonomiske situasjonen vi er i nå, tenker jeg at det nok er et krevende forslag. Vi vil gjøre en grundig gjennomgang av hele forslaget, men tradisjonelt sett har Høyre prøvd å skjerme folks boliger, sier Orten.

Publisert: