Revidert budsjett på 1-2-3

Finansminister Siv Jensen (Frp) åpner statslommeboken for å opprettholde norsk økonomi. 5,1 milliarder ekstra oljepenger skal brukes.

VIKTIGSTE ENDRINGER: Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte tirsdag formiddag regjeringens reviderte nasjonalbudsjett for 2015. Her er de viktigste endringene.
 • Susanne Klungtveit
 • John Thomas Aarø
Publisert:

– Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden, sier finansminister Siv Jensen.

Hun la tirsdag frem regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

– Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier hun.

Strukturelt oljekorrigert underskudd anslås nå til i underkant av 170 milliarder kroner, rundt 5 milliarder kroner høyere enn tidligere.

Her er de viktigste endringene:

 • Regjeringen tilfører kommunene 1,1 milliarder kroner som kompensasjon for tapte skatteinntekter på estimerte 1,6 milliarder. Av dette er 400 millioner kroner en kompensasjon for lavere anslåtte skatteinntekter som følge av uførereformen.
 • Ytterligere 250 millioner bevilges til humanitær bistand i Syria. Det betyr at norsk bistand til Syria og nabolandene kommer opp i én milliard kroner i 2015.
 • Utbedring av riksveistrekninger får 255 millioner kroner.
 • Ny tiltakspakke mot terror på 129 millioner. Den omfatter 35 nye stillinger til arbeid med fremmedkrigere og forebygging av radikalisering, en tilskuddsordning for kommuner som vil drive med forebygging og økte ressurser til politiets beredskap.
 • 106 millioner kroner skal brukes til å bekjempe barnefattigdom.
 • Økte bilavgifter. Avgiftene vris fra hestekrefter og vekt til utslipp. Vektkomponenten skal reduseres, effektkomponenten utfases og CO2- og Nox-komponenten økes i engangsavgiften på bil. Endringene i engangsavgiften skal fases inn gradvis fra 2016. Videre skal fordelene for nullutslippsbiler beholdes ut 2017 og deretter gradvis fases ut.
 • 50 millioner skal brukes til kommunale utleieboliger.
 • Bygging av idrettsanlegg blir lettere med momskompensasjon på 25 millioner kroner.
 • 21 millioner kroner bevilges til flyktningsituasjonen i Middelhavet.
 • Tiltaksplasser for ordinære arbeidsledige økes med 1.000, samtidig utvides permitteringsperioden fra 26 til 30 uker og lønnsplikten til bedrifter reduseres fra 20 til 10 dager. Innstrammingen kom i regjeringens første statsbudsjett i november 2013. At regjeringen nå går tilbake på dette, har vært kjent siden mars.
Les også

Dette blir din nye avgiftshverdag

Les også

NHH professor om oljepengebruk: – Fornuftig

Skatte- og avgiftsregler

Totalt vil det nye skatte- og avgiftsopplegget gi en reduksjon i statlig inntekt på 715 millioner kroner påløpt og om lag 800 millioner kroner bokført i 2015 sammenlignet med statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst.

 • Flere uføre omfattes av overgangsreglene. Dette skal også gi større skattefradrag for dem som allerede omfattes.
 • Avskrivninger for vindkraftverk skal bli raskere og tilnærmet like gunstige som i Sverige.
 • Biodiesel får en avgiftslettelse på 0,23 kroner per liter.
 • Den omstridte poseavgiften skrotes. Dette gir staten anslagsvis 700 millioner mindre i inntekt.
 • El-avgiften øker med 0,5 øre, anslått til om lag 100 kroner per husholdning. Dette gir staten en inntekt på rundt 240 millioner.
 • Momsfritaket for elbiler vil også omfatte leasing av elbiler og elbatterier.
 • Det kommer nye regler for kassasystemer.
 • Skatte- og avgiftsforvaltningen skal omlegges. Det er foreslått at 288 kommunale skattekontor skal sammenslås til 27 regionale kontor for en innsparelse av 526 årsverk og 370 millioner kroner. Arbeidsgiverkontrollen styrkes med 59 årsverk.

Det reviderte nasjonalbudsjettet blir behandlet i Stortinget som fatter sine vedtak i slutten av juni.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Dette blir din nye avgiftshverdag

 2. Regjeringen vil bruke mer oljepenger

 3. Elbilsalget koster Siv Jensen 2 milliarder kroner

 4. – Kommunene får en ekstra milliard for å dekke tapte skatteinntekter

 5. Statsbudsjettet på 1-2-3