Storbankens utregning: Stiger oljeprisen ti prosent, går kronen 1 prosent opp

I løpet av de siste seks årene har oljeprisen blitt stadig viktigere for den norske kronen. DNB spår den vil få mye å si for lommeboken din fremover.

OLJEPREGET: Olje er en av de viktigste sektorene i Norge. Det betyr at den er tett knyttet til kronen, mener DNB.
Publisert: Publisert:

I løpet av de siste to årene har kronekursen falt i takt med oljeprisen. De siste seks årene har en ti prosent opptur i oljeprisen til en kronestyrkelse på 1,3 prosent, ifølge ferske tall fra DNB.

– Ettersom norsk økonomi er blitt mer oljeavhengig er også kronens reaksjoner på bevegelser i oljeprisen blitt sterkere, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets og viser til at på starten av 2000-tallet tilsvarte en slik økning i oljeprisen kun en 0,6 prosent vekst i kronekursen mot de største valutaene.

På lang sikt mener Østnor at dersom oljeprisen stiger ti prosent vil dette bety en styrkelse på 1 prosent på kronen. Dermed spår DNB at om oljeprisforventningene i verden holder vann vil en euro kostet 8,8 kroner ved utgangen av året. Det er om lag fem øre mindre enn hva den koster i dag.

SER OLJEEFFEKT: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

Dermed kan oljeprisen få mye å si for lommeboken til «Ola Nordmann», da høyere oljepris også vil senke prisen på reiser til utlandet, og importerte varer når kronen styrker seg.

– En må legge til at alle tommelfingerregler er grove og nor forenklet. Det er selvfølgelig flere ting som påvirker kronekursen, men vi ser at oljeprisen har fått mye å si, sier Østnor til E24.

Bedre for norsk økonomi

Selv om norske varer blir dyrere for andre land når kronen styrker seg, og eksportnæringen kan få det tøffere, mener Østnor at så lenge oljeprisvekst og kronestyrkelsen går hånd i hånd bedrer analysene til DNB utsiktene for norsk økonomi.

– Mange er opptatt av at sterkere krone er det siste vi trenger nå, men så lenge dette går hånd i hånd med en oljeprisvekst tror jeg ikke dette er så farlig, sier Østnor.

– Også Norges Bank peker på dette i sin rentebegrunnelse, og understreker at kronen har styrket seg mer enn ventet, men det har også oljeprisen.

I løpet av det siste året har oljeprisen falt 24,80 prosent. Samtidig har euroen styrket seg 11,27 prosent mot den norske kronen. For et år siden kostet en euro 8,4 kroner. Nå koster valutaen 9,34 kroner per stykke.

– Våre analyser er på lang sikt, men om et år forventer vi en oljepris på 65 dollar per fat. Dette er en vekst på 35 prosent. Samtidig ser vi en 4,5 prosent sterkere krone mot euro. Vi tror en euro vil koste om lag 8,8 kroner neste år, sier Østnor.

Les også

Sjeføkonom langer ut mot rentebeslutningen: – Fare for at Norges Bank kjører Norge inn i resesjon

Tror ikke på oljepåvirkning

Sjefstrateg for valuta Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken, mener DNB ilegger oljeprisen altfor mye vekt. Han tror den svake norske veksten og renteforskjellen mellom Norge og utlandet vil være de viktigste faktorene for kronekursen fremover.

– Jeg tror oljeprisen skal stige ganske mye mer enn forventet før det vil få noen særlig effekt på kronen, sier Knudsen til E24.

Han legger til at Handelsbanken tror en euro vil koste 9,5 kroner om et år. Det innebærer at kronen vil svekke seg fra dagens nivå.

– Den fortsatt lave veksten hjemme, og raskere vekst i eurosonen vil føre til at kronen holder seg svak, selv om oljeprisen stiger noe i løpet av det neste året, sier Knudsen.

Både han og Østnor er imidlertid enige om at dollaren vil styrke seg mot kronen det neste året, som følger av at den amerikanske sentralbanken (Fed) hever rentene, mens Norges Bank gjennomfører ytterligere kutt.

– Vi tror det vil komme to rentehevninger i USA, som vil drive dollarkursen oppover. Det viktigste er at Fed hever rentebanen, og signaliserer at de vil heve rentene, sier Knudsen.

Les også

Nå seiler Norges mest lønnsomme nybygg fra verftet

Vil få mindre år si

Ifølge tallene fra DNB har oljeprisens effekt på kronen blitt tre ganger så stor siden 1990-tallet. Dette som følger av at oljesektoren er blitt en stadig større del av BNP.

– Betyr dette at oljeprisen vil få mindre å si for kroneutviklingen i årene som kommer fordi oljeprisen vil ligge lavere enn de siste seks årene?

– På lengre sikt er svaret klart ja. Regjeringen har signalisert at de ønsker mindre avhengighet av oljesektoren, og at en skal satse på utbygging av andre bransjer, sier Østnor.

– Vi var i gang med denne omstilling før 2013, men fikk ekstra fart på dette da oljebremsen inntraff. Samlet produksjon i oljebransjen er ventet å falle i årene som kommer.

Han understreker likevekt at frem til overgangen vekk fra oljesektoren er et faktum vil oljeprisen fortsatt være viktig i investorens beregning av kronens verdi, og risikopremien knyttet til norsk økonomi og valuta.

Les også

Statens oljeskatter er halvert

Les også

Siv Jensens oljepengebruk er «pyntet» av valutagevinster

Les også

IMF ga Siv Jensen råd om å stagge oljepengebruken på direkten

Publisert: