– Norges Bank innser at rentevåpenet kanskje ikke er det riktige våpenet

Norges Bank hever renten til 0,5 prosent. Økonomenes reaksjoner er blandede.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.
Publisert:

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er ikke veldig overrasket over rentehevingen, men innrømmer at det var stor usikkerhet.

– Norges Bank lar seg ikke skremme av viruset. Jeg tolker dette som at Norges Bank innser at rentevåpenet kanskje ikke er det riktige våpenet, og at finanspolitiske tiltak er mye mer treffsikre i denne situasjonen, sier hun til E24.

Finanspolitiske tiltak gjøres gjennom statsbudsjettet ved for eksempel å øke offentlige utgifter, i motsetning til rentepolitiske tiltak, som gjøres av Norges Bank blant annet ved hjelp av styringsrenten.

Hun påpeker at det ikke er noen grunn til å stimulere den store delen av norsk økonomi som fortsatt går godt.

– Mange har brukt ordet umusikalsk om en renteheving nå, men det bør ikke Norges Bank bry seg om. Renten bør settes ut fra det som er riktig ut fra den økonomiske situasjonen og ikke ut fra omdømmerisiko.

Haugland tror det er klar oppsiderisiko både for lønnsvekst og inflasjon.

– Norges Banks anslag ser fortsatt for lave ut, så sånn sett er det god grunn til å forvente at det kommer fire rentehevinger neste år slik at renten ligger på 1,5 ved utgangen av 2022. Det er en heving mer enn Norges Bank har i sine prognoser. Jeg tror oppsiderisikoen er betydelig, det vil si at vi kan ende høyere både på inflasjon og lønnsvekst.

Men hun tar også høyde for nedsiderisiko i forbindelse med omikron.

– Litt overrasket

Norges Bank hevet torsdag renten til 0,5 prosent fra 0,25 prosent. Neste renteheving kommer sannsynligvis i mars.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier han er litt overrasket over at Norges Bank hever renten nå. Han mener det hadde vært mer logisk å vente med rentehevingen.

– Jeg ville ha kjøpt meg tid, sier Andreassen til E24.

Andreassen sier Norges Bank hadde vunnet noen uker på å se hvordan omikron og tiltakene virker på økonomien. Norges Banks neste rentemøte er i januar.

Norges Bank varslet senest for en måned siden at renten trolig skulle opp på dagens rentemøte. Inntil nylig var de fleste økonomene nærmest skråsikre på at styringsrenten skulle opp, men etter pandemiens forverring meldte tvilen seg.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen kaller rentehevingen «modig».

– Beslutningen er noe uventet for markedene som hadde mistet troen på at Norges Bank ville gjennomføre rentehevingen grunnet omikron-knyttede restriksjoner i Norge, skriver Cekov og Olsen i et notat.

Reagerer på «timingen»

Sjeføkonom og forvalter Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management er overrasket over renteøkningen.

– Det jeg reagerer på er timingen. Renten skal jo uansett opp, men det kan være lurt å ta en liten pause når usikkerheten rundt virussituasjonen har økt.

Wilhelmsen sier smittesituasjonen og tiltakene sannsynligvis er et ganske stort sjokk for enkelte næringer, men det er også generell usikkerhet blant husholdninger og næringsliv.

– Da hadde jeg tenkt at det kanskje var fornuftig å ikke sette opp renten akkurat nå, men heller utsette det til man ser bedre hvordan situasjon utvikler seg.

– Hvorfor måtte de presse igjennom en renteheving akkurat i dag, og ikke heller benytte sjansen til å vente å se til smitteverntiltakene bygges ned igjen, spør Wilhelmsen.

Wilhelmsen sier han heller ville ha ventet, og sier man har god tid og mange møter der renten kan settes opp neste år, men at Norges Bank vel er trygge på at aktiviteten i økonomien bare blir kortvarig dempet.

– Finanspolitiske tiltak vil jo lindre, men ikke fullt ut kompensere. Jeg trodde også at pengepolitikken og finanspolitikken skulle virke i samme retning. En utsettelse av rentehevingen ville da vært en fornuftig miks. 

Han tilføyer imidlertid at renten fortsatt er på et svært lavt nivå, og sånn sett vil bidra til å stimulere økonomien, bare ikke like mye som før.

– Risikoen er klart på oppsiden

Sjeføkonom Frank Jullum sier Danske Bank tror at renten økes igjen i mars, og at man leverer ytterligere to renteøkninger i 2022.

– Risikoen her ligger klart på oppsiden, det er mye er sannsynlig med fire økninger enn to.

– Ut over det venter vi to renteøkninger i 2023, slik at styringsrenten blir liggende på 1,75 % på høsten i 2023, her ligger også risikoen på oppsiden, sier Jullum.

– Kan få mer negative effekter på etterspørselen

Nejra Macic, sjeføkonom hos Prognosesenteret, sier dagens renteøkning var som forventet.

– Vi har ikke sett for oss at den siste tids utvikling i pandemien ville rokke ved dagens renteøkning, men vi har vært åpne for at noen av neste års planlagte økninger kan bli utsatt.

Macic sier sentralbanken planlegger fortsatt neste renteøkning i mars, og at hun mener det er høyst realistisk med mindre arbeidsledigheten ikke øker betydelig.

– Alt vil avhenge av hvor lenge denne nedstengingen varer, og hvordan forbrukere og næringslivet vil agere i denne fasen av pandemien. Det er slettes ikke sikkert at de reagerer likt som i tidligere faser av pandemien.

– Vi kan få vridninger i etterspørselen, og flaskehalsene på tilbudssiden kan forsvinne utover 2022. Det er mye som er annerledes nå enn for eksempel i mars 2020. Da hadde vi ikke så høye strøm- og drivstoffpriser som spiste av husholdningenes inntekter. Dette i kombinasjon med renteøkningene fremover kan få mer negative effekter på etterspørselen enn vi så i tidligere faser av pandemien.

Les mer om dagens rentebeslutning:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om