Ny rapport: Dette er dommen over pandemi-håndteringen

Koronakommisjonen mener myndighetene håndterte pandemien godt, men gir klar kritikk på flere områder: Intensiv, innreise, skjerming av barn - og hvem som fikk vaksiner først.

 • Oda Leraan Skjetne
 • Martha C. S. Holmes
 • Line Fausko
 • Thea Rosef
 • Camilla Fredstad Huuse
Publisert:

Den uavhengige kommisjonen har evaluert myndighetens håndtering av pandemien frem til 31. oktober 2021, altså tiden hvor Erna Solberg (H) var statsminister.

Dommen er: Befolkningen og myndighetene har håndtert pandemien godt.

– Etter to år med covid-19-pandemi er Norge blant landene i Europa med lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet, skriver kommisjonen.

Men det er ikke bare myndighetene som får æren for det:

– En rekke enkeltpersoner har gjort en innsats langt utover det som kan forventes. I helsetjenesten, statsforvaltningen, kommunene og en rekke næringer er det utvist en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet, skriver kommisjonen.

Samtidig kommer de med klar kritikk:

 • For dårlig på intensiv: Som i den forrige rapporten, påpeker de at myndighetene ikke var forberedt på en pandemi med et slikt omfang og varighet. De mener at mangelen på intensivsykepleiere var «svært alvorlig»: «Vår andre rapport viser at landets intensivberedskap var for dårlig da pandemien rammet landet. Dette var en varslet sårbarhet», heter det i rapporten. Les mer om den kritikken her.
 • Ikke skjermet barn og unge nok: Erna Solbergs regjering hadde som et klart mål under pandemien å skjerme barn og unge. Kommisjonen skriver imidlertid: «Myndighetene har ikke i tilstrekkelig grad klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting». De påpeker at pandemien og smitteverntiltakene rammet barn, unge og studenter hardt. Les mer her: Klarte ikke fange opp alle sårbare barn.
 • Burde skjevfordelt vaksiner tidligere: Kommisjonen har blant annet sett på hvem som fikk vaksiner først, en debatt som begynte å rase i januar 2021. Da gikk Oslo-regionen, som var hardt rammet, ut og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte. Kommisjonen mener områder med høy smitte skulle fått mer vaksiner – tidligere. De mener at regjeringen med en tidligere skjevfordeling «i større grad» kunne nådd mål om å «ivareta helse og redusere forstyrrelser i samfunnet». Les mer om den kritikken her.
 • Burde prioritert lærere tidligere: De trekker også frem at regjeringen burde ha, i tråd med eget mål om å skjerme barn og unge, «prioritert vaksiner til lærere og andre med yrkesansvar for barn og unge tidligere».
 • Hastverk på innreisetiltak: Koronakommisjonen mener at beslutningene om inngripende tiltak og store konsekvenser var «preget av hastverk, lite involvering og stadige justeringer». Les mer om innreise-kritikken her.
 • Detaljstyring: Koronakommisjonen påpeker at regjeringen har hatt «sterk styring av håndteringen av pandemien» og at det «var en styrke at regjeringen viste handlekraft». Men samtidig mener de at Solberg-regjeringen ble opphengt i detaljstyring når kapasitet kunne blitt brukt på overblikk og planlegging. Les mer om det punktet her.
 • Nådde ikke innvandrere: Kommisjonen påpeker at innvandrerbefolkningen i Norge var overrepresentert blant smittede og alvorlig syke, og underrepresentert blant vaksinerte. Samtidig mener de at det tok lang tid før det kom målrettede tiltak mot innvandrere og at det var lite kunnskap om hvordan de skulle nås. Les mer om det her.
 • Kommunelegene dårlig rustet: Kommisjonen mener at heller ikke kommunelegefunksjonen var godt nok rustet til å håndtere en pandemi, så de fikk en «krevende arbeidssituasjon under pandemien». De påpeker at mange kommuneleger har lagt ned en innsats «som går langt utover det vi kan forvente av enkeltpersoner».
 • Bekymret for studenter: Følgene av korona-perioden for studentene er «påfallende positive» både i 2020 og 2021, skriver Koronakommisjonen. Men samtidig mener kommisjonen å ha funnet flere «urovekkende tendenser». Les mer om dem i egen sak.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) sier hun er uenig i kritikken på flere punkter - mest kritisk er hun til kritikken for «detaljstyring».

Samtidig gir statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Solberg honnør for håndteringen av pandemien. Hans egen håndtering blir først tema for et nytt utvalg som skal settes ned - et utvalg som skal evaluere pandemi-håndteringen etter 31. oktober 2021.

Les mer om dagens kritikk i disse sakene:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Koronakommisjonen

Flere artikler

 1. Overblikk: Rubler, gass og tweetorama

 2. Ledertalentet Usman Mushtaqs corona-dilemma: Fryktet avgjørelse ville føre til opptøyer og sult

 3. Coronaåret 2020 ble rekordgodt for kulturselskaper: Tjente millioner på avlyste konserter og tomme saler

 4. Betalt innhold

  Ursula von der Leyen: Hemmelig adresse, dekknavn og Vladimir Putin

 5. Ukraina-krigen: Dette har skjedd