Utsetter innføringen av flypassasjeravgiften til april

Regjeringen foreslår en rekke nye økonomiske tiltak for å bøte på de nye smitteverntiltakene.

Publisert:

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk for bedriftene og de ansatte som rammes. Med forslagene vi legger frem i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet, og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Blant de nye økonomiske tiltakene er gjeninnføringen av en nasjonal kompensasjonsordning med noen justeringer.

– Det som skjer nå er at vi gjeninnfører den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for november og desember. Og så ser vi om den skal videreføres etter nyåret dersom det er behov for det, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Ordningen gjeninnføres med enkelte justeringer.

– Justeringene går på noe mildere krav til omsettingsfall og at maks utbetaling muligens blir noe lavere enn før. Dette er fordi vi vil at ordningen skal treffe mindre bedrifter, sier Vestre som vil komme tilbake med detaljene, fortsetter Vestre.

Les også

Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for næringslivet

Utsetter flypassasjeravgiften

Den lokale kompensasjonsordningen skal også strykes med en milliard kroner.

Regjeringen foreslår også å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april. Avgiften skulle etter planen gjeninnføres allerede ved nyttår.

I tillegg videreføres kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter ut mars. I tillegg skal kommunesektoren få kompensert netto merutgifter og mindreinntekter til kollektivtransport ut mars, dersom det blir høyere enn det som er foreslått bevilget.

Regjeringen foreslår samtidig å doble antallet antallet omsorgsdager i 2022. Dette er dager som foreldre kan benytte seg av dersom barn blir syke.

Det vil også gis unntak for inntektsgrenser for studenter som jobber i skoler, barnehager og i helsesektoren i 2022. Dette gjøres for å bidra til nok arbeidskraft i disse sektorene. Regjeringen skal også foreslå tiltak som gjør det mer attraktivt for pensjonerte lærere å være vikarer.

Les også

Støre: – Nødvendig med nye strenge tiltak

– Må ha utløpsdato

Regjeringen understreker at de økonomiske tiltakene må være midlertidige, «ha en utløpsdato og inkludere en plan for utfasing og avvikling.»

– Det er viktig å huske på at vi i en annerledes situasjon nå enn i fjor høst. Vi har nå en høy grad av vaksinasjon og selv om vi i dag innfører mange aktivitetsbegrensende tiltak, er ikke samfunnet nedstengt i samme grad som i fjor høst, sier Vedum.

– Den økonomiske situasjonen er god i Norge, og mange bransjer går godt. Regjeringen mener likevel det er viktig å stille opp for de bedriftene som nå får det litt tøffere.

For at de økonomiske tiltakene skal iverksettes er regjeringen avhengig av støtte fra Stortinget.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om