SV om budsjettet: – For smått og for grått

SVs Kari Elisabeth Kaski går til angrep på Støre-regjeringens statsbudsjettet: – Ikke en ny retning for landet, sier hun, og minner om at regjeringen trenger støtte fra SV i Stortinget.

BUDSJETTPARTNER? Kari Elisabeth Kaski er første stopp for regjeringen Støre når den skal prøve å få flertall for sitt budsjett i høst.
Publisert:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har mandag lagt fram de endringene i statsbudsjettet for 2022 som den ferske Støre-regjeringen har rukket å jobbe fram siden regjeringsskiftet for knapt fire uker siden.

Til tross for at regjeringen har pekt på SV som deres foretrukne budsjettpartner, er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski kritisk til endringene regjeringen foreslår i statsbudsjettet:

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil.

Hun er ikke fornøyd, men vil jobbe for å få flertall for budsjettet.

– Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet, sier hun.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens endringer til statsbudsjettet i Stortinget, og avsluttet talen sin med: – Vi vil være en regjering som lytter til folk. I by og bygd. Vi vil utvikle hele Norge. Et Norge med små forskjeller. Det Norge, vi er så glade i.

Flere positive grep

Kaski mener at budsjettet må gå mye lenger på flere områder.

– SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier Kaski som legger til at hun ser flere lyspunkt:

– Det er flere positive enkeltgrep i dette budsjettet, men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge. Midt under klimatoppmøtet i Glasgow svekker regjeringen klimapolitikken ytterligere, og tar ikke de store grepene som bygger fremtidens næringer og kutter utslipp, legger hun til.

Kaski trekker fram to saker: ulikheter og klima.

– Dette tiåret vil defineres av klimakrisen og ulikhetskrisen. De henger sammen. Og økende forskjeller er gift for samfunnet, sa Kaski.

Hun viser også til boligmarkedet som en driver for ulikhet i Norge.

SV-politikeren etterlyser vilje til å bruke større og sterkere politiske virkemidler.

– SV har gjennom de siste årene lagt fram alternative budsjetter som viser en annen kurs for Norge. En mer solidarisk og rettferdig kurs som omfordeler makt og rikdom og som kutter klimautslippene og prioriterer grønn næring og industripolitikk. For å få det til må vi bruke de store virkemidlene.

Felles kurs

Finansminister Vedum understreker i sitt svar til Kaski at han mener SV og regjeringen har et likt prosjekt.

– SV, Ap og Sp har en felles analyse og et felles mål. Vi vil ha et Norge med mindre forskjeller, både sosialt og geografisk, sier Vedum fra Stortingets talerstol.

Han viser til at Kaski i sitt innlegg krevde en innsats i boligpolitikken og sier at regjeringen øker lånerammen til Husbanken.

– Det er viktig at når Sp, Ap og SV skal jobbe med budsjettet, at vi klarer å utjevne forskjeller, få ned utslipp og ser alle deler av Norge, sier han.

Les også

Dette betyr Vedum-budsjettet for deg

Les også

Budsjettet: Innfrir ikke løfter om pensjon og feriepenger

Publisert:
Gå til e24.no