Brudd mellom partene i lønnsoppgjøret i industrien

Fellesforbundet har brutt forhandlingene om årets lønnsoppgjør med Norsk Industri. Dermed må partene møte hos Riksmekleren.

Sjefforhandlerne Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier Hansen i Norsk Industri i forbindelse med at lønnsoppgjøret startet tidligere denne måneden.
Publisert:

– Forhandlingene går ikke raskt nok fremover. Vi trenger mer struktur i arbeidet og noen som borrer i kravene våre. Derfor er det på tide å ta dette videre, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Mens Fellesforbundet krever økt kjøpekraft til sine medlemmer etter to magre år, maner Norsk Industri til varsomhet. Bakteppet er krigen i Ukraina, som driver prisene i landet oppover.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å imøtekomme våre krav, har vi behov for riksmeglerens hjelp for å komme videre, sier Eggum.

Møter Riksmegleren i ettermiddag

Fellesforbundet og Norsk Industri møter Riksmekleren klokken 15 tirsdag ettermiddag for å planlegge frivillig megling.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri sier til E24 at de går inn i meglingen med godt mot.

– Vi starter ikke på bar bakke. Begge parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å unngå konflikt i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, sier Lier-Hansen.

Les også

Ukraina-usikkerhet før lønnsoppgjøret – NHO vil styrke konkurransekraften

Parat er den andre arbeidstagerorganisasjonen som forhandler med Norsk Industri i lønnsoppgjøret for frontfaget. De brøt også forhandlingene tirsdag, og møter Riksmegleren klokken 17 i ettermiddag. Meglingsfristen er 31. mars.

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier Norsk Industri har vært passive i de innledende forhandlinger.

– Jeg er skuffet over motparten, Norsk Industri, som ikke bruker mer tid på reelle forhandlinger. Mangel på fremdrift og reell gjennomgang av partenes krav har vært nærmest fraværende fra motpartens side, sier Svendsen.

– Riksmekleren har en viktig oppgave i tariffoppgjørene, men vi må kunne kreve større engasjement fra arbeidsgiversiden, sier Parats forhandlingssjef.

Begynte forrige uke

Lønnsforhandlingene begynte onsdag forrige uke da Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri overrakte hverandre sine krav.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la forrige uke fram en oppdatert prognose for hvor mye prisene vil stige i Norge år. Der ble prisveksten oppjustert fra 2,6 til 3,3 prosent.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør, altså forhandles det både om lønn og andre rettigheter.

Først ut er Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri, som utgjør det såkalte frontfaget. I praksis betyr det at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammen for etterfølgende oppgjør.

Les også

Nå starter lønnsoppgjøret

Publisert:
Gå til e24.no