Arbeidsledigheten stiger

Stadig flere nordmenn står uten jobb, viser nye tall fra SSB.

MYE I OLJE: Oljebransjen er den bransjen som har slitt mest den siste tiden, og oljekommunen Stavanger er den som har hatt størst øking i antall ledige de siste månedene.

Marit Hommedal
  • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

Arbeidsledigheten i Norge fortsetter å øke, og var i april på 4,2 prosent (gjennomsnitt av februar-april), ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås AKU-undersøkelse.

Det er nå totalt 117.000 arbeidsledige i Norge, opp 2.000 fra mars.

På forhånd var det ventet at ledigheten ville stige til 4,2 prosent, men både DNB og Danske Bank gjettet at ledigheten vill bli liggende uendret på 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

AKU- undersøkelsen viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet, og er en utvalgsundersøkelse med store feilmarginer. Nav utgir sin egen arbeidsledighetsstatistikk over registrerte ledige.

– Økningen er innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med en stigende trend siden mai 2014, og er i tråd med et gradvis svekket arbeidsmarked, skriver SSB i rapporten.

Svakere enn ventet

DNB var blant dem på forhånd som hadde forventet at ledigheten ville holde seg uendret i april. Slik ble det imidlertid ikke, men seniorøkonom Kjersti Haugland er likevel ikke veldig overrasket over utviklingen.

– Ledigheten er noe høyer enn ventet, men er i tråd med forventningene om at vi vil se en forverring av arbeidsmarkedet utover høsten, sier hun til E24.

Seniorøkonomen legger imidlertid til at AKU-tallene gjerne ligger noe høyere enn den registrerte ledigheten fra NAV, som gjerne svinger noe mindre enn AKU-tallene.

Forskjellen melllom NAV-tallene og AKU-tallene er vanligvis stor. Mens AKU melder at det totalt er 117.000 arbeidsledige i Norge, er det ifølge NAVs registere derimot 75.000 ledig.

Tallene fra NAV er basert på hvor mange som har registrert seg som arbeidsledige, mens AKU-tallene er beregnet på bakgrunn av telefonintervjuer.

– Vi forventer nå at disse skal bevege seg nærmere hverandre i løpet av året, men vi forventer ikke at det vil være noe særlig mer bevegelse i AKU-tallene i år. Det betyr ikke at økningen i ledigheten har stoppet opp, sier Haugland.

DNB forventer at AKU-tallene vil nå en topp i 2017 på 4,5 prosent ledighet.

Flere vil bli ledige

Minst 21.438 oljejobber er allerede blitt borte siden 1. januar i fjor, viser anslag fra DNB. Og i løpet av de neste årene vil over 50.000 oljejobber bli borte fra markedet, spår sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

Norges Bank forventer at AKU-ledigheten i snitt vil ligge på 4 prosent i år, og SSB understreket tidligere i juni at de tror ledigheten vil nå en topp på 4,3 prosent i 2016.

Det henger sammen med den svake produksjonsutviklingene som har bidratt til en svak utvikling i sysselsettingen, og at arbeidsledigheten har økt fra 3,2 prosent våren 2014, til 4,1 prosent de siste månedene.

Mange kutter

De siste månedene har flere store norske oljeselskaper annonsert at de vil kutte antall ansatte de neste årene. Forrige uke meldte giganten Statoil at de skal kutte om lag 2.000 stillinger det neste året for å bedre selskapets kostnader.

De er langt ifra alene, også Aibel og flere andre selskaper melder at de må kutte som følge av fallende oljepriser. Særlig oljekommunen Stavanger har merket nedskjæringene og er ifølge NAVs arbeidsledighetsmåling den kommunen hvor ledigheten har økt mest de siste månedene.

Publisert:

Flere artikler

  1. – Foreløpig har vi bare sett den første bølgen

  2. Arbeidsledigheten stiger

  3. Arbeidsledigheten holder seg stabil

  4. Nav-tall: 400 færre ledige i april

  5. – Ledigheten vil fortsette å øke