Registrert arbeidsledighet faller videre i august

Det ble 1.400 færre helt ledige i Norge i august, ifølge tall fra Nav. Andelen helt ledige utgjør nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken. 

FLERE UT AV LEDIGHET: Det har blitt 9.500 færre ledige hittil i år, ifølge Nav. Her fra Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
  • Sigrid Moe
Publisert:,

August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9.500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner, opplyser arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

– Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier Vågeng.

Færre nye ledige – men flere langtidsledige

Det ble 1.400 færre helt ledige i august, slik at antallet arbeidsledige registrert hos Nav nå er 73.900 personer.

Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i juli og ned fra 3,1 prosent i august i fjor.

53 prosent av de ledige mottok dagpenger.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.200 personer. Til sammen var 89.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.

Les også

Ulike sysselsettingstall – ulike tolkninger: – Partiene vil velge de tallene som passer sin agenda best

Bruttoledigheten tilsvarer nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Tallene fra Nav viser også at det har blitt færre nye ledige. Ved utgangen av august var det 11.100 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 2.200 færre enn august i fjor. Samtidig faller også antallet helt ledige som har vært arbeidssøkere i opptil halvannet år.

Derimot øker antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år, og økningen har i hovedsak skjedd i fylkene Rogaland og Hordaland.

– Bekrefter utviklingen vi har hatt

August-nedgangen var som ventet av konsensus.

FØLGER UTVIKLINGEN: Sjeføkonom Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea Markets.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Dette er nok et veldig bra tall for norsk økonomi, og det bekrefter utviklingen vi har hatt gjennom det siste halvannet året, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Norsk økonomi er på god vei mot å bli friskmeldt, sier han, og legger til at økonomien nærmer seg en normalsituasjon raskere enn tenkt.
Han tror at bevegelsene til den norske kronen nå er viktigere for Norges Bank.
– Normalt er det en sammenheng mellom hvordan det går i norsk økonomi og kronekursen, noe som kanskje er den viktigste grunnen til at kronen har fulgt oljeprisen. Jeg tror også at vi vil merke på kronekursen at det går bedre, sier Olsen.

Sjeføkonomen tror at dette igjen vil bidra til at inflasjonen, prisveksten, vil holde seg lavere enn det Norges Bank har som mål.
– Det gjør det vanskelig å få opp renten fort. Jeg tror ikke at renten blir hevet raskere enn Norges Bank tror, i hvert fall ikke mye, sier Olsen.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener august-tallene tyder på at ledigheten har falt mer enn Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser.

FØLGER UTVIKLINGEN: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Market.

Foto:

– Det tyder på at kapasitetsutnyttelsen øker mer enn Norges Bank har antatt, og er et forhold som kan bidra til at Norges Bank setter opp rentene raskere enn tenkt, sier Aamdal.

– Men det er fortsatt usikkert hvordan kapasiteten utvikler seg, og inflasjonen er lav, så vi tror ikke det vil få noen særlig innvirkning på Norges Bank likevel, legger han til.

Økning i antallet nye utlysninger

Siden august i fjor har det vært en nedgang i ledigheten i nesten alle fylker. Sogn og Fjordane var det eneste fylket med en liten oppgang, men er likevel sammen med Oppland fylket med lavest ledighet. I disse to fylkene er ledigheten nå på 1,6 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest i Rogaland, men også her har ledigheten falt det siste året. Det er nå 18 prosent færre ledige i oljefylket sammenlignet med august i fjor.

I august ble det registrert 21.800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i Navs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi Nav forbedrer innhentingsmetodene.

Økningen kan derfor ikke tolkes som at det er en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene, opplyser Nav.

Les også

– Partiene vil velge de tallene som passer sin agenda best

Les også

Nav: Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer

Les også

NHO: – Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav

Flere artikler

  1. Forventer renteheving og høy lønnsvekst

  2. Nav: Ledigheten faller mest i oljefylkene

  3. Nav: – Stabil arbeidsledighet

  4. Annonsørinnhold

  5. 1.700 færre arbeidsledige i november

  6. Nav: 600 færre helt ledige i oktober