Arbeidsministeren gleder seg over fallende ledighet – men er spesielt bekymret for én spesiell gruppe

Arbeidsledigheten har falt seks måneder på rad, men arbeidsministeren vil ikke friskmelde situasjonen helt ennå. Det er nemlig én gruppe hun er bekymret for.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
Publisert:

– Mye tyder på at vi er over den verste kneika, selv om ikke alle de mørke skyene er borte.

Det sier arbeidsminister Anniken Hauglie, som er glad for å se en positiv utvikling i Nav-tallene for mai måned som kom fredag.

Rapporten viste en nedgang på 1.900 personer registrert som helt arbeidsledige hos Nav til totalt 70.900. Andelen ledige er i henhold til Navs målemetode 2,6 prosent, ned fra 2,9 prosent i mai i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og personer på tiltak var 93.100 i mai. Det tilsvarte 3,3 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 3,6 prosent i mai i fjor.

Arbeidsministeren mener rapporten bekrefter trenden man har sett i en periode nå, etter at arbeidsledigheten nådde toppen i fjor sommer.

Nå er arbeidsledigheten på nivå med det man så før oljeprisen falt i 2014.

– Rapporten viser mange gode nyheter og en dårlig. Dette er nå den 6. måneden på rad hvor vi ser at den registrerte ledigheten går ned, og det er en utvikling andre rapporter og indikatorer også viser, sier Hauglie.

Selv om ledigheten er på vei ned, så mener hun altså at ikke alle skyene er borte.

Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer, advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet. Han påpeker at ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskriseårene fra 2011 til 2013.

– Det er viktig at arbeidet for å få ned ledigheten ikke stopper opp. Finansministeren har gått langt i å avdramatisere situasjonen. Det er det ikke grunn til. Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskrisen, sier Horneland

Mens Nav-tallene viste et fall, viste forrige ukes ledighetstall fra SSB en liten økning. Les mer her.

Oljebremsen etterlater seg flere langtidsledige

Den dårlige nyheten arbeidsministeren referer til er at antallet langtidsledige øker, altså folk som har vært arbeidsledige i mer enn seks måneder. Denne gruppen vokser samtidig som arbeidsledigheten totalt sett går ned i alle fylker, inkludert de oljekriserammede på Sør-Vestlandet.

Nav skriver i sin rapport at det «er langt færre nye som melder seg» arbeidsledig nå enn i fjor, og viser til at antallet som har vært ledige i mindre enn fire uker har falt med 1.200 til 8.300 personer. Samtidig har antallet som har vært arbeidsledige i mer enn ett år økt til 21.500.

Det er særlig gruppen som har gått ledige i halvannet til to år som øker, og Nav skriver at «det er særlig i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen at langtidsledigheten har økt».

Les også

Registrert arbeidsledighet faller markant

– Ja, jeg er bekymret for denne gruppen og vi har hatt dem på radaren vår en stund, sier arbeidsminister Hauglie.

Hun forklarer at det nettopp er derfor de la inn ca. 60 nye millioner i revidert statsbudsjett som ble offentliggjort nå i mai.

Rundt 38 millioner av disse går til å gi 500 nye tiltaksplasser mens de siste 18 skal brukes for at Nav skal gi en bedre og tettere oppfølging til de som leter etter jobb.

– Holder ikke bare med ett tiltak

– Det er jo bedriftene som må skape jobbene, men hva er det mest effektive man kan gjøre for denne gruppen fra politisk hold?

– Det viktigste vi kan gjøre for å få ned ledigheten ytterligere er å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser. Det har vi gjort blant annet gjennom tiltakspakkene i statsbudsjettene, sier hun og fortsetter:

Les også

138.000 nye jobber i USA i mai

– I tillegg har vi tatt grep for at flere kan omskolere seg, at det skal bli lettere å kombinere dagpenger med videreutdanning, samt tiltaksplasser og mer ressurser til oppfølging fra Nav.

Hun peker også på at de langtidsledige er en sammensatt gruppe, der det både er folk som har mistet jobben i oljenæringen og folk som står utenfor på grunn av andre, mer helsemessige forhold.

– Så det holder ikke bare med ett tiltak, her må vi bruke flere grep, sier Hauglie.

– De som har mistet jobben i oljen er jo dyktige folk som kommer fra produktive jobber med høy verdiskapning. Kan vi risikere «å miste» mange av dem for godt fra næringslivet hvis de ikke kommer tilbake i jobb snart?

– Vi ser ofte at noe kan skje når stønadsperioden nærmer seg slutten, kurven over dem som finner seg ny jobb går litt oppover da, men det er alltid en risiko når folk går for lenge uten jobb. Ikke bare er kompetanse ofte en ferskvare, men helsen kan jo også påvirkes av å gå ledig lenge. Det er jo også derfor vi satser på at Nav kan komme tidlig inn og tettere på dem som rammes for å bistå, sier Hauglie.

– Men det er gledelig å se at ledigheten nå går ned i alle fylker, for det gjør det også lettere for dem som søker å finne jobbmuligheter, enten der de bor eller andre steder i landet, legger hun til.

– Er det en spesiell ledighetsgrense du vil se før du friskmelder arbeidsmarkedet helt?

– Nei, det er ikke et spesielt tall. Vi er ikke ferdige med den omstillingen Norge nå går igjennom ennå, men vi er på rett vei. Økonomien vokser og ledigheten faller, sier Hauglie.

Les også

Trump skrøt på seg en halv mill. jobber

Les også

Registrert arbeidsledighet faller markant

Les også

– Industrien har gått fra å være i motvind til å være i medvind

Publisert: