Økonomiprofessor om ledigheten: – Har ingen ting med politiske partier å gjøre

Utviklingen i arbeidsledigheten de siste årene ville vært omtrent lik uavhengig av hvem som hadde sittet i regjeringen, mener økonomiprofessor.

LITE Å SI: Politikernes ledighetsinnsats har hatt lite å si, mener Knut Anton Mork. Her er han avbildet sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) i forbindelse med en overrekkelsen av en rapport om aksjeandelen i Oljefondet.
Publisert: Publisert:

Ledighetshoppet i kjølvannet av oljekrisen har hatt stor plass i norsk politisk debatt de siste årene.

Da ledigheten nådde sitt toppnivå i fjor, haglet kritikken fra opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen, om at regjeringen har gjort for lite for å sikre arbeidsplassene.

Når ledighetstallene senere har pekt i riktig retning, har derimot regjeringspartiene brukt anledningen til å understreke at deres innsats har hatt betydning.

Økonomiprofessor Knut Anton Mork mener imidlertid politikerne kan tone ned retorikken.

– Jeg tror egentlig de har hatt minimalt å si for ledigheten i denne perioden, sier Mork til E24.

Derimot mener han rentesettingen til Norges Bank har hatt stor betydning.

– Det som har vært et viktig instrument er først og fremst pengepolitikken. En mer aggressiv pengepolitikk ville gitt en svakere krone og sterkere økonomi. Men det har ingen ting med de politiske partiene å gjøre, sier han.

Tok æren

Onsdag kom SSB med sin ferske arbeidskraftundersøkelse (AKU), som viste uendret ledighet på 4,3 prosent i juni. Mot forrige tremånedersperiode har imidlertid ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng.

– Tallene bekrefter det vi har sett siden årsskiftet – ledigheten går ned og folk kommer i jobb. Vi er over den verste kneiken. Tallene viser at regjeringens ekspansive politikk har vært viktig og nødvendig, sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i en kommentar til E24 etter at tallene var publisert.

Les også

Sjekk din region: Slik har ledigheten utviklet seg under Erna

Men Mork mener Hauglie har liten grunn til å klappe seg selv på skulderen.

– Ledigheten er på vei ned fordi konjunkturene bedrer seg. Det har veldig lite å gjøre med hvem som sitter i regjering, sier økonominestoren.

– Når det er sagt, vil jeg si at det er litt hult av Ap å kritisere regjeringen for å bruke for mye oljepenger, samtidig som de mener regjeringen ikke har gjort nok for å få ned ledigheten.

Han viser til at regjeringen har ført en ekspansiv politikk, noe som er rimelig gitt den konjunktursituasjonen som har vært i landet.

Kritisk til pengepolitikken

E24 har gjennomgått tallene for helt ledige hos Nav og SSB siden januar 2013 og sammenlignet den siste perioden under de rødgrønne med samme periode i år.

Tallene viser at det først og fremst er på Sør- og Vestlandet at ledigheten har steget kraftig under de blåblå. Ellers i landet er den registrert ledigheten nå lavere enn for fire år siden.

Les også

SSB: Ledigheten uendret på 4,3 prosent i juni

Finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen i Ap tilskriver utviklingen en svak krone og moderate lønnsoppgjør, og ikke regjeringens innsats.

– I og for seg er det riktig at pengepolitikken har fungert i noen grad ved å gi oss en svakere krone, mener Mork.

Han har selv kritisert Norges Bank for ikke å ha ført en mer stimulerende pengepolitikk.

Han mener dessuten at strukturelle forhold har spilt inn.

– At registrert ledighet er lavere utenfor oljeregionen, finner du igjen i tall i arbeidskraftsundersøkelsen med at flere ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet, sier Mork.

– Mange har ikke meldt seg hos Nav fordi de ikke var kommet inn i arbeidsmarkedet, og dermed ikke hadde rett på dagpenger.

Les også

Nordmenns fremtidstro tilbake på nivået før oljeprisfallet

Les også

Ber flere gjøre som denne butikken

Les også

Under halvparten av de langtidsledige i jobb igjen etter 6 måneder

Publisert:
Gå til e24.no