OECD mener Norge må forberede seg på hard boliglanding

OECD advarer finansminister Siv Jensen (Frp) mot fallende boligpriser. Samtidig får Norge skryt for den økonomiske styringen av landet.

BOLIGBOBLE: OECD ved assisterende generalsekretær Mari Kiviniemi (t.v.) advarer Norge og finansminister Siv Jensen (Frp) mot boligboble i ny rapport.
Publisert:

OECD mener Norge bør forberede seg på en videre nedgang i boligprisene. Det kommer frem i landrapporten fra OECD som presenteres av OECDs assisterende generalsekretær Mari Kiviniemi og Siv Jensen i Oslo tirsdag.

«God pengepolitikk fortsetter å støtte etterspørselen, men har drevet foruroligende høye boligpriser og kredittvekst. Boligprisene virker nå å være overvurdert og synes å ha nådd toppen. En rask priskorreksjon kan ha alvorlig effekt på husholdningenes økonomi, bankers økonomiske helse og kan være kritisk for Norges økonomiske utsikter,» skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

«Endelig har boligprisene begynt falle, men samtidig er gjeldsnivået fortsatt bekymringsverdig,» heter det i rapporten.

Les også

Dette tror meglerbransjen om boligprisene neste år

Får skryt

OECD anbefaler at man forholder seg til pengepolitikken som Norges Bank har satt i sin rentebane, med renteøkning fra sent i 2018. Samtidig bør Norge være forberedt på en hard landing, noe som om nødvendig kan forsinke den pengepolitiske normaliseringen.

Selv om OECD mener boligprisene har vært faretruende høye, får regjeringen samtidig skryt for sin økonomiske politikk.

«Til tross for lave oljepriser fortsetter økonomien å prestere godt, det er et vitnesbyrd om politikk som isolerer landet fra volatile petroleumsmarkeder.»

– Det er gledelig at OECDs analyser bekrefter at norsk økonomi er i bedring etter oljeprisfallet. Jeg merker meg også at OECD deler regjeringens syn på behovet for omstilling i norsk økonomi. Omstillingen til mindre oljeavhengighet bør skje over tid og være markedsdrevet. Regjeringens rolle er å legge til rette for at bedriftene tar valg som gagner norsk økonomi på sikt, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Les også

Olsen spår myk boliglanding

Handlingsregelen

Regjeringen får også skryt for at man i februar kuttet handlingsregelen fra 4 til 3 prosent, en endring som likevel vil gi utfordringer.

«Det vil kreve et skifte fra en ekspansiv til en nøytral finanspolitisk holdning. Å oppnå dette vil kreve større innsats for å øke effektiviteten i offentlige utgifter»

OCED tar også et godt steg inn i norsk politikk med meninger om at man bør fortsette skattekuttplanen i inntektsskatten. Samtidig mener organisasjonen at Norge bør endre boligbeskatningen for å minske skjevheter.

«Norges høye skatter gjør det vanskelig for selskaper å konkurrere globalt,» skriver organisasjonen.

Publisert: