Ber regjeringen ta frem sparekniven: – Her kan du kutte, Siv!

Fristill forskningsinstituttene og la næringslivet ta seg av teknologiutviklingen - Det er oppfordringen fra NHO-foreningen Abelia til finansminister Siv Jensen foran fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

MÅ KUTTE: Det er på tide at finansminister Siv Jensen (Frp) kvesser sparekniven og kutter budsjettkostnadene, mener Abelia. Bildet er fra partiets landsmøte i 2010.
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

– Vi mener tiden er overmoden for et kritisk blikk på hvor stor norsk offentlig sektor skal være og hvilke oppgaver den skal ha, sier Abelia-direktør Håkon Haugli.

Når statsbudsjettet for 2017 blir lagt fram torsdag, kan finansminister Siv Jensen komme til å sette ny rekord i oljepengebruken, tror flere eksperter.

Så langt har regjeringen varslet over 3,8 milliarder kroner i nye bevilgninger – og ikke én krone som skal kuttes.

Men Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, mener det er på tide at staten tar fram sparekniven. De slår et slag for færre byråkrater og et tynnere statsbudsjett.

– Velferd og utdanning er to helt åpenbare offentlige oppgaver, men en del oppgaver – som forskning og teknologiutvikling – kan staten løse bedre gjennom innkjøp fra markedet, sier Haugli.

Foreslår direktorat-kutt

Abelia-direktøren mener regjeringen kan frigjøre midler på to måter:

 • Den kan begynne med å fristille forskningsinstitusjoner som Havforskningsinstituttet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
 • Den bør starte en gjennomgang av hele offentlig sektor, fra departementer og direktorater til statlige selskaper, for å se hva som kan privatiseres og effektiviseres.

Særlig innen teknologiutvikling bør staten være en innkjøper som stiller krav, fremfor en konkurrent til privat næringsliv, mener Haugli:

KRITISK: – Regjeringen har selv sagt at målet er å gjøre offentlig sektor mindre. Imidlertid gjør de en del grep som ender med enda flere statlige kolosser. Det er et tankekors, mener Abelia-direktør Håkon Haugli.

– Hvis staten selv skal drive teknologiutvikling kan løsningene fort bli utdaterte fordi man bare har én oppdragsgiver og ett utviklermiljø. I et marked er det mange oppdragsgivere og leverandører, og da vil næringslivet bli utfordret til å oppdatere teknologien og lage stadig mer innovative løsninger, sier han.

– Jeg vil også understreke at næringslivet kan generere eksportinntekter, noe statlige institusjoner ikke gjør.

Haugli trekker blant annet fram Direktoratet for e-helse som ble etablert ved årsskiftet, og som blant annet har i oppgave å utvikle velferdsteknologi. Etableringen har bidratt til flere sysselsatte i offentlig sektor.

– Slik teknologi er svært viktig, men anskaffelsen kan gjøres i markedet, og så kan direktoratet heller være et spisskompetent innkjøpsmiljø som stillere krav til innovasjon, sier Abelia-direktøren.

– Bekymret

Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen er enig i at det må gjøres noe med utgiftspostene i budsjettet.

INNSPARINGSMÅL: Administrerende direktør Vibeke Madsen i Virke vil ha et mål for innsparing i offentlige etater.

– Veksten i statlige etater må reverseres, og ressurser må frigjøres til å fremme gode tjenester og lønnsomme arbeidsplasser, sier hun til E24.

Virke foreslår at det innføres et innsparingsmål for departementene og offentlige etater. Det skal stanse sysselsettingsveksten i departementene og frigjøre ressurser til privat sektor.

Organisasjonen foreslår dessuten at flere oppgaver settes ut til private aktører.

–Det er ikke bærekraftig at kommuner og andre deler av offentlig sektor skal drive kantiner, treningstilbud og mange andre tjenester som private kan gjøre mer effektivt, men Hammer Madsen.

Haugli sier han ikke tror på betydelige budsjettkutt denne gangen.

– Nei, jeg er bekymret, sier han.

– Regjeringen har skapt for få nye arbeidsplasser totalt, og det de har skapt er i offentlig sektor. Det er en stor bekymring, sier han.

Les også

Frykter ny finansskatt: – Trenger ikke flere steiner i sekken

Preget av oljenedtur

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi mener bildet er noe mer nyansert.

– Norge er inne i en lavkonjunktur som har rammet verdiskapningen og veksten i privat sektor. Samtidig har regjeringen brukt mye penger på infrastruktur, skole og kunnskap, og da trengs det flere mennesker.

Han sier mye av det som foreslås virker velkjent og viser til at regjeringen blant annet har innført effektiviseringskrav i offentlig sektor.

– Samtidig som det er et viktig mål å privatisere og begrense statlig forvaltning, er det ikke alltid så enkelt å få gehør for i Stortinget, sier han.

– Man kan gjerne ville effektivisere, men konkrete forslag møter alltid motstand utenfra. Det går politikk i svært mye av dette.

Les også

Solberg advarer om at vi møter magrere tider

Les også

Her er budsjettlekkasjene fra regjeringen

Les også

Norges 50 rikeste får en milliard i skattelette

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Teknologi
 3. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Nå finansierer staten mer enn halvparten av verdiskapningen i Norge

 2. – Uten dette blir ikke helsenæringen bærekraftig

 3. Næringslivet vil ha skatteplan fra Jensen

 4. Virke-direktøren: – Politikerne må bestemme seg for hva de vil med handelsnæringen

 5. Siv Jensen: Ingen momsøkning i neste års statsbudsjett