Etterspørsel etter boliglån økte i andre kvartal

Nordmenns låneappetitt har ikke avtatt, tross hyppige rentehevinger fra Norges Bank

Det ventes små endringer i etterspørselen etter boliglån fremover
Publisert:

Det siste årets rentehevinger hindrer ikke økt etterspørsel etter lån, men flere banker tror gjeldsregisteret som ble innført i juli kan endre kredittpraksisen.

Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal.

Totalt sett øker etterspørselen etter boliglån i kvartalet, og det er også økende interesse for fastrentelån.

Rentene skal opp

Fremover venter bankene liten endring i etterspørselen, til tross for at utlånsrentene vil stige videre etter Norges Banks renteheving i juni. Sentralbanken har også varslet ny renteheving i september, men lavere renter internasjonalt og en forverring i handelskrigen kan sette ytterligere heving på vent. Neste norske rentebeslutning kommer 15. august.

Les på E24+

Derfor går Norges Bank mot strømmen

I juli var boligprisene svakere enn ventet, med et sesongkorrigert prisfall på 0,7 prosent fra månedene før, ifølge Eiendom Norge. Prisfallet relateres i stor grad til økt tilbud av boliger, og er ikke et tegn på at boligmarkedet er i ferd med å surne, ifølge meglerbransjen.

Bankenes økte utlånsrenter i andre kvartal ble imidlertid motvirket av økte finansieringsutgifter. Dermed holdt utlånsmarginene seg stabile.

Tøffere konkurranse

Bankene melder også om uendret låneetterspørsel fra bedrifter, og heller ikke her ventes det betydelige endringer det kommende kvartalet.

For øvrig opplyser bankene om tøffere konkurranse i dette segmentet i andre kvartal.

Norges Bank spør hvert kvartal de ti største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt for husholdninger og bedrifter.

I tillegg blir bankene bedt om å beskrive endringer i lånebetingelsene.

Undersøkelsen gjelder siste kvartal sammenlignet med kvartalet før, og forventet utvikling neste kvartal.

Publisert:

Her kan du lese mer om