Norsk politikk

Store gårdsbruk har fått økt tilskudd under blått styre

De største gårdsbrukene i Norge har fått 67 prosent mer i subsidier under blå regjering, selv om målet var at overføringene skulle ned.

Da Høyre og Frp dannet regjering i 2013, ville de «gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og bedre inntektsmuligheter». Siden den gang har de største gårdsbrukene fått 67 prosent mer i produksjonstilskudd. Her høster landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) gulrot på Brusand i Hå kommune. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

 • NTB
Publisert: Publisert:

I 2013 mottok de 20 gårdsbrukene som fikk mest produksjonstilskudd, til sammen 29 millioner kroner. I 2019 får de 20 som mottar mest, til sammen 48,4 millioner kroner i tilskudd. Det er en økning på 67 prosent på seks år, skriver Klassekampen.

– Regjeringen er ikke konsekvente. De hadde som politisk rettesnor at de store ikke trenger overføringer i det hele tatt, men slik de har ordnet det, er de store helt prisgitt overføringer, sier generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til avisen.

Organisasjonen mener konsekvensen er at de små og mindre lønnsomme brukene skvises, og resultatet blir nedlegging av jord i drift i dal- og fjellbygder i indre bygder på Vestlandet og i Nord-Norge.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener små og mellomstore bruk er blitt prioritert. Regjeringen har økt landbruksstøtten med to milliarder kroner.

«Gjennomgående får små og mellomstore bruk i husdyrholdet en klart større andel av inntekten sin fra tilskudd enn det store bruk gjør. Et bruk med 15 kyr får om lag 42 prosent av inntekten fra tilskudd, mens et bruk med 62 kyr bare får 25 prosent tilskudd. I planteproduksjonene er tilskuddsprofilen mer flat, slik prisen er, og øker dermed med størrelsen på foretaket, skriver Bollestad til avisen.

Mellom 2013 og 2019 har overføringene til landbruket økt. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Landbruk
 3. Olaug Bollestad
 4. Klassekampen
 5. Fremskrittspartiet (Frp)
 6. Høyre (H)
 7. Venstre (V)

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Forsker fikk seg en overraskelse da han sjekket hvilken regjering som tilbyr mest til bøndene

 2. Småbrukarlaget: Inntektsutviklingen i jordbruket er alvorlig

 3. SSB: Forskjellene øker med Solberg-regjeringens skattesystem

 4. Bøndene aksjonerer – ville ikke forhandle

 5. Betalt innhold

  Bønder tømte møkk utenfor Høyres hus