Boligprisene

Forsvarer boligforslag etter motstand fra Norges Bank

– Lån på 4,5 ganger inntekten er fortsatt høyt, sier Finanstilsynet, som nå går i rette med kritikere som mener boliglån-innstrammingene blir for kraftig kost.

  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Dagen etter at Norges Bank førte seg på en voksende liste med aktører som ikke vil støtte Finanstilsynets forslag til en strengere boliglånsforskrift, tar tilsynet til motmæle.

Avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud hadde pakket med seg bratte gjeldsgrafer i kofferten, da han tirsdag entret scenen på en boligkonferanse på Hotel Bristol i Oslo for å forsvare forslagene, som finansminister Siv Jensen nå har til vurdering.

Tilsynet: Begrenset innstramming

– Folk vil fortsatt få lån, men de vil få litt lavere lån. Det er en begrenset innstramming, etter vår vurdering. Over tid vil dette redusere faren for finansiell ustabilitet i norsk økonomi, sier Kongsrud.

Tilsynsdirektøren avfeier at de forsøker å «finstyre boligmarkedet»: Han sier de snarere er oppriktig bekymret for konsekvensene dersom nordmenns lånefest fortsetter.

– Gjelden i norske husholdninger er svært høy, også i internasjonal sammenheng. Når aktører som IMF advarer Norge, bør vi også merke oss det, sier Kongsrud.

– Vi ser at andelen lån med gjeldsgrad på mellom 450 og 500 prosent har økt noe. Norske husholdninger har fortsatt mye gjeld, og etter vårt syn er lån på 4,5 ganger bruttoinntekten fortsatt høyt, sier han.

Norges Bank: Vesentlig innstramming

Finanstilsynet foreslår to omstridte endringer i boliglånsforskriften fra 1. januar neste år.

Maksgrensen for hvor mye du kan låne må begrenses til 4,5 ganger inntekten, mot dagens 5 ganger, mener tilsynet.

I tillegg foreslår de at bankenes fleksibilitetskvote må halveres fra 10 til 5 prosent. Kvoten gjør det mulig for bankene å gi boliglån til de med tilstrekkelig inntekt, men som ikke oppfyller andre forskriftskrav. Denne muligheten vil Finanstilsynet nå begrense.

Mandag sendte Norges Bank sitt høringssvar på tilsynsforslagene til Finansdepartementet.

Tilsynets to endringsforslag «vil utgjøre en vesentlig innstramming i kravene i forskriften», og støttes derfor ikke av Norges Bank, forklarte sentralbanksjef Øystein Olsen i brevet.

– Gir fortsatt stor fleksibilitet

Men Finanstilsynets avdelingsdirektør avfeier at innstrammingene i realiteten blir så kraftige som Norges Bank og andre kritikere mener.

Å senke lånegrensen fra 5 til 4,5 ganger inntekten er nødvendig, og ikke unødvendig inngripende, ifølge Kongsrud.

– Samtidig mener vi fem prosents fleksibilitetskvote fortsatt gir betydelig fleksibilitet for bankene, sier han, og viser til at flere banker ikke fullt ut utnytter muligheten til å gjøre unntak fra dagens 10-prosentgrense.

Etter det E24 kjenner til er det kun Forbrukerrådet som så langt har stilt seg positive til tilsynets forslag, uten at innholdet i alle høringssvarene til finansministeren ennå er kjent.

Siv Jensen har lovet at hun vil ta alle innspill til vurdering når hun denne høsten skal bestemme om dagens boliglånsforskrift skal få en erstatter når den utløper 31. desember, og i så fall om den skal gjøres strengere slik tilsynet foreslår.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Boligprisene
  2. Norges Bank
  3. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. Bank-Norge mobiliserer til kamp mot nye boliglånskrav

  2. Norges Bank går ut mot Finanstilsynets boligforslag

  3. Finanstilsynet vil ha innstramming i ny utlånsforskrift

  4. Eiendomsbransjen reagerer på boligforslag: – Gavepakke til de rike

  5. Regjeringen viderefører boliglånsforskriften