Mener Tangen-avtale eliminerer interessekonflikter

Norges Banks hovedstyre mener at risikoen for konflikter mellom Nicolai Tangens private interesser og hans nye jobb som leder for Oljefondet «for alle praktiske formål er eliminert».

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Det skriver hovedstyret i et brev til representantskapet, som fører tilsyn med sentralbanken på vegne av Stortinget.

Dermed går Norges Bank langt i å love å oppfylle kravene fra tilsynsorganet om å unngå interessekonflikter når Tangen i september blir sjef for Oljefondet.

Brevet er sendt 24. juli, men ble først offentliggjort torsdag. VG omtalte onsdag at banken hadde sendt et brev, men hadde da ikke fått innsyn i det.

Har krevd garantier

Både Norges Banks representantskap og flere stortingsrepresentanter har krevd at banken må garantere at hedgefondmilliardæren unngår interessekonflikter i sin nye rolle.

Norges Bank har tidligere sagt at arbeidsavtalen med Tangen «skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder for Norges Bank Investment Management».

I juni sendte representantskapet et brev til Stortinget med kritikk av Norges Banks ansettelse. Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa da til E24 at han var urolig.

– Det som er sterkt urovekkende med brevet er de punktene representantskapet går gjennom, som handler om å eliminere interessekonflikter. Punkt for punkt viser de at hovedstyret ikke leverer på det, sa Gjelsvik.

Stortinget har bestemt seg for å ha en høring om ansettelsen av Tangen den 10. august.

Les også

Det blir Tangen-høring i august: – Sterkt urovekkende

– Eliminert

Nå sier Norges Bank at arbeidsavtalen og et tilhørende avtaleverk som blir utarbeidet innen Tangen overtar 1. september vil være så gode at den bortimot kan garantere at interessekonflikter unngås.

«Hovedstyrets oppfatning er at risikoen for at Nicolai Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med de interessene han skal ivareta som leder av NBIM for alle praktiske formål er eliminert», skriver Norges Banks hovedstyre.

Tangen sitter personlig på store finansielle verdier, blant annet gjennom eierskap i fond på Caymanøyene og i det britiskbaserte hedgefondet AKO Capital.

Les også

Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

Ifølge brevet fra Norges Bank mener bankens hovedstyre at arbeidsavtalen med Tangen og det nye rammeverket gjør at eierinteresse hans ikke vil være i konflikt det etiske prinsippet om at ansatte ikke kan ha «…eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank.»

Bankens hovedstyre mener nå at Tangens personlige forhold nå «er i samsvar med prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank.»

Les også

Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

Ønsket avklaring

Norges Banks brev er et svar på et brev fra Norges Banks representantskap fra 15. juli. Der påpeker representantskapet at banken vedtok å endre sitt etiske regelverk i et møte 24. juni.

Representantskapet ønsket derfor en avklaring på om offentligheten vil få vite hvilke etisk regelverk som gjelder før høringen i Stortinget om ansettelsen av Tangen.

Ifølge Norges Bank ble de nye etiske prinsippene ferdigstilt 25. juni, og de trer i kraft fra 15. august.

Norges Bank publiserte torsdag de nye etiske prinsippene sine. Som hovedregel er ikke hovedstyrets vedtak offentlige før protokollen er godkjent av styret. Det skjer vanligvis i styrets neste møte.

«På grunn av den store offentlige interessen rundt denne saken, samt den forestående stortingshøringen 10. august, fant vi det naturlig å publisere de oppdaterte etiske prinsippene nå», skriver Norges Bank i en epost til E24.

Banken mener imidlertid at endringene i de etiske prinsippene ikke har med Tangen å gjøre, men skyldes et behov for å gjøre tilpasninger etter endret organisering av banken fra 10. desember 2019 og ny sentralbanklov fra 1. januar 2020.

«De siste endringene av de etiske prinsippene knytter seg således ikke til ansettelsen av Nicolai Tangen», skriver Norges Bank.

Publisert:
Gå til e24.no