Røkkes nye superselskap

I styret sitter hele A-laget til Røkke. Oppgaven er å lage nye børsraketter.

Publisert:

Aker Innovation er det nye selskapet som skal produsere flere børsbabyer for Kjell Inge Røkke-systemet.

Les også: Aker får nesten milliarden

I styret til det råferske selskapet Aker Innovation, som ble stiftet for bare et par uker siden, sitter:

  • Akers konsernsjef og styreformann Leif-Arne Langøy
  • Aker Kværners konsernsjef Martinius Brandal
  • Aker Yards' konsernsjef Karl Erik Kjelstad.

I tillegg kommer også Aker-direktørene Bengt A. Rem og Nils Are Karstad Lysø.
Mer på børs

Så å si hele Kjell Inge Røkkes A-lag av ledere er med det samlet i styret til dette nye selskapet, og det er ikke uten grunn.

Aker Innovation skal nemlig bli den nye fødemaskinen for enda flere børsbabyer fra Aker-systemet, selskaper som skal lages i grensesnittet mellom Aker, Aker Kværner og Aker Yards.

To vellykkede eksempler på det fra i fjor er riggselskapet Aker Drilling og Aker Floating Production.

Verdt 4,8 milliarder

Disse to selskapene prises tilsammen for 4,8 milliarder kroner på Oslo Børs. Verdien av Akers eierandel er tilsammen verdt 2,1 milliarder kroner.
En viktig forskjell fra tidligere er imidlertid at Aker Kværner og Aker Yards' aksjonærer som ikke er Aker-aksjonærer nå vil få direkte gevinster av samarbeidet, og ikke kun gjennom leveranser av utstyr og tjenester. Akers heleide datterselskap Aker Capital skal eie 67 prosent, mens Aker Kværner og Aker Yards får 16,5 prosent hver av aksjene.
- Selskapet vil bli oppkapitaliset når vi ser hvilket kapitalbehov prosjektene har, sier konserndirektør Geir Arne Drageid i Aker.
LNG-rederi?

Nøyaktig hvilken nye prosjekter Aker Innovation skal jobbe med, holder man helt tett om i Akers hovedkvarter på Aker Brygge. Blant spekulasjonene som har gått i aksjemarkedet og pressen er et nytt storselskap innen skipsutstyr og/eller et LNG-rederi (skip som frakter flytende naturgass) for arktiske strøk.
Sikkert et det i alle fall at det er nok av kapital i systemet til å realisere flere nye prosjekter. Etter Akers nedsalg i både Aker Kværner og Aker Yards i januar, frigjorde Aker tilsammen 4,6 milliarder kroner.
Triangel

Leif-Arne Langøy, som selv inntar rollen som styreleder i Aker Innovation, har ved flere anledninger uttalt at grensesnittet mellom Aker, Aker Kværner og Aker Yards er "et gyllent triangel".
- Dette er et verdiskapende triangel som utvikles videre. Her ligger det mange forretningsmuligheter, sa Langøy, i forbindelse med nedsalget i Aker Kværner.

Flere saker på E24.

Publisert: