Felles front mot skatteparadiser

Statsrådene Erik Solheim og Kristin Halvorsen erklærer krig mot skatteparadiser. De lover å ta opp kampen i alle de internasjonale fora de kan.

  • SIRI GEDDE-DAHL
Publisert:

- Det er første gang statsråder i en vestlig regjering offentlig erklærer krig mot skatteparadiser, sier spesialrådgiver Eva Joly i Norad.
I går lanserte Utenriksdepartementet (UD) sitt antikorrupsjonsprosjekt i u-land, med utviklingsminister, finansminister og tidligere korrupsjonsetterforsker Eva Joly i spissen.
- Korrupsjon er tyveri fra de aller fattigste. Vår politikk er nulltoleranse. Det skal være klare retningslinjer for alt vi gjør, og brudd skal resolutt slås ned på. Det er på tide å sette korrupsjon på toppen av dagsorden i FN, Verdensbanken, G8, OECD og alle internasjonale fora der Norge deltar, sier utviklingsminister Solheim.

Solheim forutsetter at norske bedrifter selv bevisstgjør seg på korrupsjonsfarene når de opererer i utviklingsland, mens UD lager klare retningslinjer for sine egne. Strategien er ellers å bidra økonomisk til organisasjoner som er aktive i antikorrupsjonsarbeid, og ikke minst til å bygge opp institusjoner lokalt som kan bekjempe korrupsjon.
Nigerias Økokrim, Economic and Financial Crimes Commision, er bygget med norsk støtte. Nigerias Økokrim-sjef, Nuhu Ribadu, understreket betydningen av internasjonal støtte da han deltok på UDs lansering i går. Nigerias Økokrim har i løpet av tre år fått 120 saker for retten, fått 2000 dommer og inndratt 5 milliarder dollar knyttet til korrupsjon.
Joly mener det er en "intelligent måte å bekjempe korrupsjon på" når Norge bidrar økonomisk og faglig til å bygge opp lokale institusjoner som kan bekjempe korrupsjon. Det er dette Joly har arbeidet med som spesialrådgiver for Norad, nå senest på Madagaskar.
- Men det forutsetter politisk vilje, påpeker Joly, og viser til at det "ikke er lett å samarbeide med krigsforbrytere". Men det er her kampen mot skatteparadisene, og innsynet i dem, kommer inn, fordi skatteparadisene gjør det mulig å gjemme unna pengene.

Finansminister Kristin Halvorsen begrunner sin krigserklæring mot skatteparadisene slik:
- Korrupsjon hadde ikke gått an uten noen steder å gjemme bort pengene!
- Vi har 40-70 skatteparadiser, avhengig av hvordan man regner. På tross av internasjonalt arbeid mot dem, vokser de voldsomt. Skatteparadisene går igjen i alle de store sakene, forteller førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim.
Norge bruker rundt 21 milliarder kroner på bistand, og Joly mener at mye av disse pengene er involvert i korrupsjon.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Kapitalfluktutvalget: Knust i høring

  2. Krisen avkler skatteparadis

  3. Fritt frem for Oljefondet i skatteparadiser

  4. Joly på jakt i skatteparadis

  5. Slår tilbake mot kritikk fra Økokrim-topp