DN: Skatteforlik mellom regjeringen og opposisjonen

Regjeringen har kommet til skatteforlik med opposisjonspartiene, unntatt SV.

ENIG MED OPPOSISJONEN: Regjeringen, her representert ved statsminister Erna Solberg, er blitt enige med opposisjonspartiene på Stortinget om et skatteforlik. SV er ikke med på forliket.
Publisert:

Forliket skal presenteres onsdag ettermiddag når det siste partiet har hatt gruppemøte. Ifølge Dagens Næringsliv (krever innlogging) er partene kommet til enighet om å bevare utbytteskatten på dagens nivå.

Satsen for alminnelig inntekt for selskap og person skal reduseres til 23 prosent innen 2018. Samtidig skal ytterligere reduksjoner vurderes og ses i sammenheng med utviklingen internasjonalt, spesielt i våre naboland.

I tillegg skal det innføres en finansskatt fra 2017. Denne skatten skal være på merverdiavgiften i finansiell tjenesteyting, og sees i sammenheng med at sektoren er unntatt fra merverdiavgift.

Les også

SV krever rettferdighetsprinsipp i skattereform

Dette er skatteforliket

NTB har samlet sammen en liste om skatteforliket:

  • Med unntak av SV er partiene i finanskomiteen enige om et skatteforlik. Miljøpartiet De Grønne er ikke med i komiteen og inngår dermed heller ikke i avtalen.
  • Forliket er i sin helhet omtalt av Dagens Næringsliv (krever innlogging). Det teller 17 punkter og innebærer blant annet at en verdifastsettelsesrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler skal innføres innen 2018.
  • Utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå, men skjermingsrenten skal økes til et «nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning». En finansskatt skal innføres fra 2017, i realiteten en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting.
  • Selskapsskatten skal reduseres til 23 prosent innen 2018. Tiltak som skal sikre større åpenhet om pengeoverføringer, innskudd og gjeld skal også fremmes. Konkret skal det vurderes begrensninger i skatterådgivere og advokaters taushetsplikt.

  • Regjeringen skal også gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendommer samt foreslå en ordning med langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond, som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende.

SV: – En gavepakke til de rikeste

SV er det eneste stortingspartiet som står utenfor skatteforliket. De er sterkt kritiske til at Arbeiderpartiet har gått med på avtalen.

– Jonas Gahr Støre kan ikke lenger med troverdighet anklage regjeringen for å gi store skattelettelser til dem som har mest fra før. Med Arbeiderpartiets velsignelse legger skatteforliket nå opp til nøyaktig det samme, sier Snorre Valen, finanspolitisk talsmann i SV til NTB.

KRITISK TIL AVTALEN: SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen mener skatteforliket er en gavepakke til de rikeste.

Stortingsflertallet inn for en skatterabatt på 20 prosent på verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler. Dermed blir skattegrunnlaget det samme som for næringseiendom og sekundærbolig, skriver NTB.

– Heretter blir det umulig for Ap å kritisere regjeringen for reduksjoner i formuesskatten. Avtalen innebærer et faktisk skattekutt, en gavepakke til landets rikeste, sier Valen.

Ifølge NTB avviser Arbeiderpartiet kritikken fra SV og viser til at det er viktig å sidestille eiendom og annen formue. Partiet anfører også at satsen på formuesskatten kan komme til å bli økt dersom valget til neste år gir et regjeringsskifte.

Les også

Arbeidsgruppe skal gi finansminister Siv Jensen råd

Les også

Nye møter før budsjettavtalen legges fram

Les også

Frykter politikerne ødelegger industriens kronegevinst

Publisert: