Her samles Norges Banks hovedstyre til krisemøte om Nicolai Tangen

Mandag holder hovedstyret i Norges Bank et ekstraordinært møte for å løse interessekonfliktene rundt Nicolai Tangen.

Hovedstyremedlem Karen Helene Ulltveit-Moe var taus på vei inn til møtet mandag.
Publisert:

Saken oppdateres.

Mandag klokken 14 begynte møtet som avholdes i Norges Banks lokaler i Oslo sentrum. Tangen er ventet å delta på møtet.

Bakgrunnen er Stortingets kritikk om interessekonfliktene knyttet til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. De støtter bankens representantskap, som mener dagens arbeidsavtale ikke er i tråd med de etiske retningslinjene for ansatte i banken.

På vei inn til bankens lokaler ville hverken Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes eller Hans Aasnæs – alle medlemmer i bankens hovedstyre – kommentere møtets innhold.

Les på E24+

Mission impossible: Her er tre Tangen-grep som Olsen kan ta

Stiller krav

Stortinget stilte overfor finansminister Jan Tore Sanner tre krav for at Tangen kan tiltre.

Her er de konkrete kravene fra komiteen:

  • Leder for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.
  • Oljefondssjefen kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.
  • Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.
Hovedstyremedlem Arne Hyttnes på vei til krisemøtet i Norges Bank mandag ettermiddag.
Les på E24+

Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette er saken om Nicolai Tangen

Sanner vil ha ny løsning

Sanner ønsker ikke å instruere banken i ansettelsen, men ba fredag sentralbanksjef Olsen og resten av hovedstyret om å komme opp med en løsning som fjerner risikoen for interessekonflikt.

I møtet med Olsen fredag sa Sanner «at dette er en alvorlig sak som påvirker omdømmet og den allmenne tillit til Norges Bank.»

Finansministeren ba også Olsen om å redegjøre for hvordan hovedstyret vil følge opp saken.

I møtereferatet oppgis det at banken «skal komme raskt tilbake til departementet i etterkant av hovedstyrets møte». Det er imidlertid fortsatt uklart hvor lenge møtet vil vare og når et forslag til ny løsning vil bli lagt frem for finansministeren.

Heller ikke Kristine Ryssdal ville uttale seg om hvor lenge møtet ville vare.

Stortingets innstilling går ikke i detalj på hva Tangen skal gjøre med sitt eierskap i AKO Capital, som Tangen eier 46 prosent av, og egne fondsinvesteringer.

Tangen skal etter planen tiltre 1. september.

Ifølge Olsen er Tangen fortsatt motivert for jobben. Banken har gitt seg selv frist til fredag 28. august for å finne en løsning på konflikten.

Publisert: