Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er en skandale som ble kjent i dag og at de vil vurdere mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). SV innkaller i dag Hauglie til Stortinget for å redegjøre.

TILLIT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa hun har tillit til NAV-sjef Sigrunn Vågeng (i midten) på pressekonferansen i dag. Nå kan hun selv bli møtt med mistillit.
 • Bjørn Haugan
 • Frank Ertesvåg
 • Tore Kristiansen (foto)
Publisert:

På en pressekonferanse mandag ble det kjent at flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på NAV-skandalen som ble kjent mandag.

– Det er en skandale at NAV og staten har valset over enkeltmenneskers rettsikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit.

– Dere vil vurdere mistillit?

– Ja det er riktig, sier Moxnes til VG.

– Katastrofe

SV-leder Audun Lysbakken er forferdet og sier de også må vurdere det.

– Dette er en katastrofe for folk som har fått urettmessig straff. Også en politisk katastrofe når systemet vårt sviker på denne måten. Jeg sender akkurat nå et brev til presidentskapet på Stortinget og til statsråd Hauglie, med krav om en umiddelbar redegjørelse i Stortinget.

– Det er det første som må skje. Så er det neste det er naturlig å vurdere, å åpne en kontroll sak.

IKKE FORNØYD: SVs partileder Audun Lysbakken.

– Må dere vurdere mistillit?

– Det vil jeg ikke utelukke. Vi skylder de menneskene det handler om å komme til bunns i hva som har skjedd og hvordan de skal få rettferdighet. Derfor vil jeg begynne der og ikke med en jakt på statsråden, som lett kan bli mest preget av politisk spill, sier SV-lederen til VG.

Hauglie sa selv på pressekonferansen at hun vil komme til Stortinget for å gi en redegjørelse, slik SV nå skriftlig og formelt har krevd overfor Stortingets presidentskap.

Rundt 2400 saker eller personer kan ha fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen etter at det er funnet feil i praktiseringen av EØS-reglene.

– Jeg beklager sterkt til dere som er berørt. Vi jobber nå med å få oversikt over hvilke saker som er behandlet feil, sier Vågeng.

Dømte har krav på erstatning

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er uansett innstilt på å redegjøre om saken.

– Hvordan kan en slik stor feil oppstå?

– Det er det store spørsmålet. Denne forordningen kom inn i norsk rett i 2012, den ble vedtatt året før av Stortinget, men forordningen har hatt en følgefeil helt frem til nå. Nå er det vår jobb å rette opp og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Hauglie til VG.

– Det er du som har ansvaret overfor Stortinget. Har du vurdert din stilling som følge av denne alvorlige saken?

– Min oppgave nå er å få ryddet opp i det som er avdekket, samt sørge for at de som skal ha det – får oppreisning. Jeg vil også redegjøre for Stortinget om saken. Ellers så vil en ekstern granskning gi oss svar på hva som har pågått siden 2012, og hvordan det kunne skje, svarer ministeren med ansvaret for NAV.

EU og EØS-land

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at de har en liste på 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. Av disse er 36 ubetinget fengsel, der det er sonet straff for tilfellene. Han opplyser videre at de ble varslet om feilen i midten av oktober og at de burde fått vite det før.

Saken dreier seg om alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land. De kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som er dømt, har krav på erstatning

Det vises til en ny gjennomgang av praksis i NAV.

Personer som mottar disse ytelsene, må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold. Praksisendringen kommer etter at NAV har gjort en ny juridisk vurdering av hvordan EØS sin trygdeforordning fra 2012 skal tolkes.

Det var etter flere dommer i Trygderetten, som la til grunn en annen lovtolkning, at saken etterhvert fikk alarmen å gå.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier Trygderetten allerede i 2017 i en dom falt ned på en annen vurdering.

Han skulle ønsket seg tidligere informasjon fra NAV.

– Da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også, sier Busch til VG.

Frp: Totalt uakseptabelt

Leder i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), reagerer også sterkt på NAV-feilen:

– Dette er totalt uakseptabelt og denne saken må vi komme til bunns i. Det at uskyldige mennesker har blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, for familier, yrkeskarrierer og på det sosiale plan-.Jeg forventer derfor en fullstendig redegjørelse om hvordan dette har kunnet skje, hvordan vi forhindrer at noe lignende skjer igjen, men ikke minst hvordan man nå raskest mulig skal få renvasket disse som er uskyldig dømt og hvordan man skal gjøre opp den urett de er utsatt for, sier Wiborg.

Hauglies svar

Hauglie svarer slik på de politiske reaksjonene:

– Min fremste oppgave akkurat nå er å sørge for at alle berørte får sin rettmessige oppreisning, og blir ivaretatt på en god måte. Det er et godt spørsmål hvordan det har vært mulig å praktisere loven feil så langt tilbake som 2012 uten at noen har oppdaget det før nå. Derfor vil jeg også iverksette en ekstern gransking, både for å finne ut av hvordan dette kunne skje og for å forhindre at det skjer igjen. Dette er dypt beklagelig.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Sigrun Vågeng
 2. EØS
 3. Tor-Aksel Busch
 4. Nav
 5. Bjørnar Moxnes
 6. Anniken Hauglie
 7. Audun Lysbakken

Flere artikler

 1. Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

 2. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 3. Trygdeskandalen: Opposisjonen alene om «sterk kritikk»

 4. Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

 5. Nav og Trygderetten får til sammen 45 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen