Industrien gir gass

Indeksen som måler aktivitetsnivået i norsk industri stiger til sitt høyeste nivå siden mai i fjor.

LYSER OPP VINTERMØRKET: Aktivitetsnivået i norsk industri har gått kraftig opp i januar og februar.
Publisert:

- Etter et ganske kraftig fall før jul, har aktiviteten tatt seg ganske kraftig opp i industrien så langt i 2012. Ting er i ferd med å endre seg til det bedre, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.

Han er med på å utarbeide den norske PMI-indeksen, som baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse blant innkjøpssjefene i industrien (se faktaboks).

I februar klatret indeksen til 56,9 poeng, fra 54,7 poeng i januar. Dermed øker aktiviteten nå med raskere fart enn ved inngangen til året.

Indeksen skiller mellom fallende og stigende aktivitet ved 50 poeng, og større avstand til 50-merket innebærer sterkere vekst.

«Det verste er over»

I løpet av de to første månedene i 2012 har indeksen gått fra 46,6 poeng - altså en nedgang i aktivitetsnivået - til 56,9 poeng.

«Samlet kan det dermed se ut til at aktiviteten i den hjemmebaserte industrien, herunder oljeleverandørindustrien, for alvor er i ferd med å ta seg opp», skriver NIMA, Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, og Fokus Bank.

«Samtidig kan mye tyde på at det verste er over for eksportindustrien», står det videre å lese i rapporten.

- Fallet i eksportindustrien har stoppet opp. Det passer bra med den positive utviklingen vi har sett internasjonalt. Når veksten tar seg opp ute, er det naturlig at også norsk eksportindustri merker det, sier Jullum.

Rekordsterk ordrevekst

Indeksen er satt sammen av fem delindekser, som blant annet måler ordreinngang, produksjon og sysselsetting.

De to første drar totalindeksen opp, mens sysselsettingen trekker den ned.

Ordreindeksen steg fra 56,9 i januar til 62,0 i februar. Det er den høyeste verdien siden mars 2007.

Det er imidlertid særlig hjemmemarkedet som får merke oppgangen i ordrene. Ordreinngangen fra eksportmarkedene har også bedret seg, men her består bedringen i at ordrene har sluttet å falle, og gått over til å ligge stabilt.

- Det er naturlig å tenke at oppgangen knytter seg til oljeindustrien, sier Jullum.

Produksjonsindeksen steg fra 54,3 i januar til 59,0 i februar, som er det høyeste nivået på ett år.

Sysselsettingen faller

Sysselsettingsindeksen falt til negativt terreng, fra 52,5 i januar til 47,9 poeng i februar.

«Det har vært unormalt store svingninger i sysselsettingsindeksen de siste tre månedene, og gjør det vanskelig å se noen klar trend i sysselsettingsutviklingen i industrien», heter det i rapporten.

Les også:

KRAFTIG REKYL: Den blå grafen viser utiklingen i den norske innkjøpssjef-indeksen. Her går det tydelig frem at indeksen har inntatt en V-form, der et kraftig fall har blitt etterfulgt av en bratt innhenting.
Publisert: