Dette betaler Norge i skatt

Norske myndigheter dro inn nesten 1.200 milliarder kroner i skatter og avgifter i fjor.

SKATTEBETALER: Uten skatteinntektene fra oljeindustrien hadde norske myndigheter hatt ganske mye mindre å rutte med.
Publisert: Publisert:

Mesteparten kom fra fem kilder: Arbeidstakere, arbeidsgivere, oljeindustrien, bedrifter og forbrukere.

Norske arbeidstakere skattet 349 mrd. kroner av inntektene sine og betalte 99 mrd. kroner i forsikringspremier til Folketrygden. Arbeidsgivere betalte 139 mrd. kroner i arbeidsgiveravgift (også den til Folketrygden) i fjor.

Oljeindustrien alene betalte på sin side hele 219 mrd. kroner i særskatter og skatt på inntekt og formue.

Bedrifter og forbrukere sto sammen bak fellespotten «avgifter» - summert til 326 mrd. kroner.

Illustrasjonen øverst i saken viser fordelingen mellom de ulike skattetypene. Illustrasjonen viser også hvor stor del av skatteinntektene formueskatten utgjør - og den forsvinnende lave, men likefullt upopulære arveavgiften.

Skatter mest

Ligningstallene for i fjor er ikke endelig klare før til høsten, men Statistisk sentralbyrås tall fra den utlignede skatten i 2010 avslører at det er de nest rikeste, og ikke de med høyest inntekt, som betaler mest skatt i Norge.

Kilde: SSB


Gjennomsnittlig skattesats for folk som tjente mellom 1,4 og 3,8 millioner kroner i 2010, var på 37,5 prosent.

For alle som tjente over 3,8 millioner var skattetrekket lavere - 36,7 prosent i snitt.

Den marginale delen av befolkningen som tjener mer enn 3,8 millioner kroner i året, betalte selvfølgelig likevel flere skattekroner, nesten 3 millioner i snitt mot nesten 1 million for inntektssjiktet under.

Avgiftsbonanza

Bak samlebetegnelsen «avgifter» skjuler det seg mange små og store inntekter for både stat og kommune. Her er en oversikt over de største postene.

AVGIFTER: Listen over avgifter som betales inn i Norge er lang. Her er noen av de største postene.

Merverdiavgifter utgjorde i fjor 211 mrd. kroner, avgifter på alkohol 11,6 mrd. og tobakk 17,5 mrd., registreringsavgift på motorvogn 20 mrd., årsavgift betalt av husholdninger, 7 mrd. kroner, drivstoffavgifter (bensin og diesel) tilsammen 16 mrd. kroner.

Den mye omdiskuterte eiendomsskatten utgjorde totalt 7,5 mrd. kroner - mens avgiften staten tar når boliger skifter eier, dokumentavgiften, summerte seg til 6,7 mrd. kroner.

*) Tabellene som er benyttet i denne saken er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Her er den fulle oversikten over offentlig forvaltnings inntekter fra skatte- og avgiftsregimet. Denne tabellen viser gjennomsnittlig skatteberegning målt mot bruttoinntekt i 2010.

Illustrasjonene er laget ved hjelp av grafikkverktøyet Tableau Public.

Publisert:
Gå til e24.no