Oljeindustrien letter litt på gassen

Lavere anslag for oljeinvesteringer bremser veksten i norsk økonomi.

H6e-riggen Aker Spitsbergen bygget for Aker Drilling ved Aker Kværner Stord.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har onsdag offentliggjort nye anslag for oljeinvesteringene i 2013.

Det nye anslaget tilsier at det skal investeres for massive 198,7 milliarder kroner i år. Det er en reduksjon i forholdet til anslaget fra november i fjor som var på 207,8 milliarder.

Det siste anslaget innebærer en investeringsvekst på 6,8 prosent fra 2012. Det er lavere enn Norges Banks anslag i siste pengepolitiske rapport på ni prosent reell vekst.

«Det ligger dermed an til at sentralbanken vil justere dette anslaget noe ned i rapporten som kommer neste torsdag. Isolert sett trekker det i retning av noe lavere vekst i norsk økonomi, og dermed også i retning av at rentebanen skyves noe ut i tid – men effekten er neppe stor,» skriver DNB Markets i en kommentar til tallene fra SSB.

Hvor mye disse anslagene egentlig har å si, er ikke godt å si. Erfaringsmessig vil det endelige investeringsnivået i oljeindustrien i et år avvike betydelig fra anslag fra februar, påpeker DNB Markets.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. SSB: Veksten i norsk økonomi vil bli mye svakere

  2. DNB tror oljen når bunnen i år

  3. Spår fortsatt betydelig fall i norske oljeinvesteringer

  4. - Vil merkes fra Rogaland til Aker Brygge

  5. «Dette dramaet har knapt begynt»