Norges Bank om egenkapitalkravet: - En veldig viktig buffer for norsk økonomi

Kravet til boliglånskunder om 15 prosent egenkapital reduserer risikoen for at norsk økonomi triller utfor, sier sentralbanken.

BUFFER: Kravet om 15 prosent i egenkapital reduserer sjansen for at norsk økonomi triller utfor, mener Norges Bank.
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

Ett av de konkrete valgløftene som de fire partiene Høyre, Krf, Frp og Venstre faktisk er enige om, er lovnaden de i valgkampen ga om å senke kravet om egenkapital for boliglånskunder fra 15 til 10 prosent.

Som E24 har skrevet tidligere, vil den kommende regjeringen bli nødt til å overkjøre Finanstilsynet og ignorere anbefalingene fra Det internasjonale pengefondet IMF, dersom løftet skal innfris.

Også Norges Bank støtter den såkalte «15-prosent-regelen».

- Egenkapitalkravet er en veldig viktig buffer som både beskytter låntakere, men også reduserer risikoen for at norsk økonomi triller utfor, sier direktør for fianansiell stabilitet i Norges Bank, Amund Holmsen, til E24.

Styrket mot tilbakeslag

Sentralbanken ga formelt sin støtte til Finanstilsynets vedtak om å heve egenkapitalkravet fra 10 til 15 prosent i et brev sendt høsten 2011.

Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank: Amund Holmsen.

- Vi står ved det vi sa i det brevet, og det vi la vekt på da er at et høyere egenkapitalkrav til låntakere ville gjøre låntakerne mer robuste overfor et tilbakeslag i boligmarkedet, sier Holmsen.

Torsdag varslet Norges Bank at styringsrenten i Norge blir holdt uendret.

I den ferske rapporten om pengepolitikken peker sentralbanken blant annet på at boligprisveksten her i landet har avtatt mer enn ventet den siste tiden.

Samtidig vokser fortsatt gjelden som norske privatpersoner sitter på, raskere enn inntektene.

Ifølge Norges Bank er egenkapitalkravet ment å skulle beskytte mange av disse privatpersonene.

- Har du mer egenkapital, har du mer å gå på når markedet snur. Det var motivet, sier Holmsen.

Låntakere som tåler en støyt, er også med på å beskytte «systemet».

Krav til kapitaloppbygging

Under finanskrisen ble det synlig at både store og små finansinstitusjoner hadde for lite å tære på, og at de dermed ble ekstremt sårbare når tilgangen på kreditt stoppet opp. Resultatet for verdensøkonomien kjenner de fleste.

Derfor står internasjonale og norske banker i disse dager overfor en rekke nye krav til å bygge opp kapitalbeholdningene sine - og egenkapitalkravet til boliglånskunder er en viktig del av pakken, ifølge Norges Bank.

- Forhindre at norsk økonomi triller utfor

- Hvor viktig er dette kravet for bankenes stabilitet, hvis du ser det i sum sammen med de andre kravene som stilles til bankene?

- Det er veldig viktig, sier Holmsen.

- Hvis boligmarkedet snur, så vil mange husholdninger, i hvert fall hvis de er veldig høyt belånt, finne ut at de har mer i gjeld enn de har i boligformue.Det er en vanskelig situasjon for husholdningene, men det får også betydning for norsk økonomi.

- For det husholdningene da gjør, er at de skrur igjen på sitt forbruk og sin etterspørsel etter varer og tjenester, og det rammer næringslivet og det rammer igjen bankene, som dermed rammes fra flere kanter hvis det skulle gå utforbakke med norsk økonomi.

Et vern mot dette er å ha flere skott - i form av flere buffere.

- Ved at det er flere buffere, både i husholdningene, men også buffere i bankene som er de andre kravene vi snakker om her, så håper vi at vi kan redusere sjansen for at norsk økonomi triller utfor, sier Holmsen.

- Endring gjenstår å se

Han sier det er vanskelig å skulle spå hva effekten blir dersom egenkapitalkravet senkes til 10 prosent på ny.

- Kravet ble innført i en periode da boligprisene i Norge økte veldig kraftig, men nå har boligprisveksten flatet noe ut, sier Homsen.

Og akkurat det er med på å redusere den totale risikoen for ustabilitet i økonomien, skriver Norges Bank i rapporten som ble offentliggjort torsdag.

Likevel vurderer banken at «fallhøyden i økonomien, og dermed bankenes sårbarhet, fortsatt er veldig stor ved et eventuelt tilbakeslag».

Holmsen understreker at hvis det skal gjøres endringer i egenkapitalkravet, så må Norges Bank gjøre en ny vurdering av situasjonen - og særlig boligprisene - der og da.

- Men så gjenstår det jo å se om det blir noen endringer da, avslutter han.

- Har du ingen tro på at det blir gjennomført?

- Vi får se, sier Holmsen.

Les også

- Ikke Finanstilsynets oppgave å hjelpe folk inn på boligmarkedetKritikere: - Kan bli oppfattet som mistillit til FinanstilsynetSlik må Solbergs regjering overkjøre FinanstilsynetSlik vil Huseierne få deg til å stemme blåttBoligeksperter: - Økt klasseskille er prisen å betale for å unngå å bli som Irland- Egenkapitalkravet har skapt et klasseskille på boligmarkedet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Vil ikke overprøve Finanstilsyneti regjeringserklæringen

  2. Slik vil Johnsen tøyle bankene

  3. – Må ikke låne mer enn man klarer å betjene selv

  4. Sparebanken Hedmark: - Vil være veldig solid i møte med motgang

  5. Siv Jensen ignorerer Finanstilsynets råd