Høyre avventende i skatteamnestisaken

Høyre inntar en avventende holdning i ambassadesaken, men har samtidig fremmet en sak for Stortinget om skatteyteres rettssikkerhet.

ROSER STATSADVOKATEN: Høyres Jan Tore Sanner gir ros til statsadvokaten som vil se på skattesaken på nytt.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Denne uken ble det kjent at Østfold politidistrikt henla en sak mot åtte tidligere polititjenestemenn som hadde arbeidet for den amerikanske ambassaden uten å betale skatt. De var anmeldt for grovt skattesvik.

Dagen etter at saken ble kjent gjennom mediene oppsøkte tjenestemennene skattekontoret og innrømmet forholdet.

Henla saken

Politiet henla saken med henvisning til at de åtte oppsøkte skattekontoret frivillig og dermed kan gis skatteamnesti.

Men det er ikke embetsleder Jørn Sigurd Maurud i Oslo statsadvokatembete så sikker på. Derfor har han bedt politidistriktet om å få saken innsendt for å vurdere henleggelsesvedtaket.

– Jeg vil se på om det var riktig av politiet å henlegge saken og overlate den til skattemyndighetene. Det er ikke selve etterforskningen som volder problemer, men hva man gjør med resultatet. Politiet har vurdert det dit hen at det er grunnlag for et skatteamnesti og da er det heller ikke grunnlag for en straffereaksjon, sier Maurud til NTB fredag ettermiddag.

I egenskap av å være overordnet påtalemyndighet, avhengig av hva slags status de åtte tjenestemennene har, kan statsadvokaten omgjøre henleggelsen og ilegge en straffereaksjon.

– Jeg har myndighet til å se på denne saken og da bruker jeg den myndigheten nå, sier han.

Fornuftig

I november 2010 anmeldte partiet Rødt flere navngitte polititjenestemenn for ulovlig overvåking av nordmenn for den amerikanske ambassaden.

Maurud hadde påtaleansvaret for saken, mens selve etterforskningen ble satt ut til Østfold politidistrikt for unngå personlige bindinger. Saken ble henlagt fordi det ikke kunne bevises at overvåkerne hadde gjort noe ulovlig.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner synes det er fornuftig at statsadvokaten vurderer en ny gjennomgang.

– Når det gjelder om vi vil be Riksrevisjonen se på dette, så avventer vi dialogen mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet, sier han til NTB.

Under behandling

Torsdag kveld sendte Skattedirektoratet ut en pressemelding om saken.

«På bakgrunn av alle misforståelsene som har kommet fram de siste dagene og i lys av hva som nå er blitt kjent gjennom mediene, har Skatteetaten i samråd med Finansdepartementet kommet til at vi vil gi informasjon om vurderingene som er gjort rundt saksbehandlingen av disse sakene», heter det.

Etter at skattedirektør Svein Kristensen fikk en henvendelse fra advokaten til flere av tjenestemennene om manglende tillit til behandlingen i Skatt øst, ble saken overført til Skatt sør for å unngå at formelle innsigelser skulle forstyrre saksbehandlingen.

Videre opplyser direktoratet at etaten etter politiets henleggelse har konsentrert seg om å få en ryddig skattemessig behandling, blant annet med tanke på straffeskatt. Skattesakene til de åtte er under behandling og blir avgjort i løpet av kort tid, opplyser etaten.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om vi kan kommunisere noe mer rundt saken når den er ferdig behandlet. Det må vurderes etter ligningsloven, som har strengere bestemmelser knyttet til taushetsplikt enn offentlighetsloven og forvaltningsloven, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i Skattedirektoratet til NTB.

Skatteyters rettssikkerhet

I forrige uke fremmet Høyre en sak for Stortinget om skattyteres rettssikkerhet. Den skal behandles i finanskomiteen.

Sanner, som er andre nestleder i komiteen, mener det er en relevant problemstilling i debatten rundt ambassadesaken.

– Den synliggjør at det kan være tilfeldig om du havner i Skatt øst, sør eller vest og tydeliggjør behovet for en diskusjon om skattyteres rettssikkerhet for å sikre likebehandling, sier han.

Torsdag sendte stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H), som er medlem i finanskomiteen, spørsmål om saken til finansministeren.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil sende et svar til Stortinget om saken i begynnelsen av neste uke, opplyser kommunikasjonsrådgiver Dorte Drange i Finansdepartementet til NTB.

Les også:

  • – Skattedirektøren flyttet ambassadesaken
  • Får 600 millioner kroner i belønning fra skatteetaten
  • Svarte formuer for 12 milliarder meldt inn til futen
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Skatteamnesti: Finansministeren trygg på riktige reaksjoner

  2. – Skattedirektøren flyttet ambassadesaken

  3. Ny skattedirektør: Vil ha tryggere behandling av skatteklager

  4. Ny ordning for skatteklager

  5. Regjeringen vil bruke mer oljepenger