NHO: NHO krever kutt i antall uføre

NHO-sjef John G. Bernander sier nok er nok, og at antall uføre må ned. Nå vil han ha Norge med på en stor reform.

VIL HA FOLKET MED: NHO-sjef John G. Bernander utfordrer det norske folk til å være med på en stor reform for å få flere i jobb.

Tore Kristiansen/VG
  • Bjørn Haugan
Publisert:,

NHO-sjefen misliker sterkt at antall uføre igjen har steget, og at 300 000 mennesker i arbeidsfør alder ikke jobber.

- Utviklingen for antall uføre er bekymringsfull, men det som virkelig bekymrer er at det i realiteten er 750000 mennesker i arbeidsfør alder, som ikke er i jobb. Alle er enige i at det er altfor mange, men ingen synes å kunne gjøre noe med det, sier Bernander - som åpner NHOs årskonferanse i dag.

Vekst blant unge

- Derfor vil NHO ta initiativ overfor regjeringen, partiene, LO og de andre organisasjonene for å få til et bredt samarbeid og en omfattende reform, for å få ned antall uføre, og for å få flere i arbeidsfør alder i jobb, sier NHO-sjefen.

- Vil du stenge døren for at folk skal bli uføre?

- Nei, det er mennesker som virkelig har behov for å bli ufør. De er ikke skyteskiven vår, men vi mener at veksten må stanses og at antallet uføre faktisk må ned.

- Hvordan få til det?

- Den største veksten i antall uføre er blant de unge. Det må bare stanses. Hovedårsaken er at mange faller ut av skolesystemet. Vi må satse kraftig på lærling- og praksisplasser som gjør at alle unge får et tilbud.

Følg NHOs årskonferanse live

Om de som er uføre i voksen alder, sier han:

- Vi må i mye større grad bruke graderte sykmeldinger. Det vi må unngå, er langtidssykmeldinger. Vi vet at det er veien til uføretilværelse og vi må jobbe mye mer aktivt overfor den gruppen, slik at de beholder jobbnærheten og etter hvert kommer tilbake, i stedet for å bli skjøvet ut.

- På samme vis må vi få til en gradert uføretrygd, hvor hele poenget er at man ikke blir varig ufør, men kommer i prosesser som gjør at de har arbeidskontakt. Våre bedrifter må ha trygghet for at NAV legger til rette for det.

- Lønnsomt å jobbe

Så tar han opp et betent tema:

- Det må lønne seg å jobbe. De uføre er som sagt ikke vår skyteskive, men vi må se om det finnes utvekster som gjør det lite lønnsomt å gå fra å motta ytelser til å jobbe. Jeg tror kanskje veien å gå er å gi tilleggsytelser gjennom skattesystemet, til de som er i jobb: For eksempel økt bunnfradrag for yrkesaktive.

Flere nyheter på E24.

Flere artikler

  1. Bjurstrøm bekymret for unge uføre

  2. Solberg: – Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for Norge

  3. Lysbakken ber regjeringen ta uføre-grep

  4. Annonsørinnhold

  5. - Det blir litt som himmel og helvete

  6. NHO: - Et helt årskull unge utenfor arbeid og utdanning