Norges Bank vil kjøpe kroner for 700 mill.

Norges Bank holder kronekjøpene uendret i sommermåneden.

KJØPER KRONER: Norges Bank fortsetter å kjøpe kroner i juli med uforminsket styrke. Bildet viser et hvelv i sentralbanken.
Publisert: Publisert:

Norges Bank vil selge utenlandsk valuta for å kjøpe 700 millioner kroner hver eneste virkedag i juli, opplyser sentralbanken i en pressemelding tirsdag.

Sentralbanken holder dermed kronekjøpene uendret sammenlignet med juni.

Fra oljesektoren har den norske staten to inntektskilder:

** Det staten får inn gjennom skatter og avgifter fra oljeselskapene – som kommer i norske kroner

** Det staten får inn ved å selge oljen – som selges i dollar

Historisk har inntektene fra skatteinntektene vært nok til å dekke opp alle statens utgifter over statsbudsjettet.

Må ta egne av oljeinntekter

Nå er vi for første gang i en situasjon hvor skatteinntektene fra sokkelen ikke er store nok til å dekke opp.

Nå må staten også ta av sine egne direkte oljeinntekter, og derfor må det veksles til kroner.

I september meldte Norges Bank at den for første gang må kjøpe kroner.

Publisert: