NORSKE BANKER TRENGER MER PENGER: Norges Bank advarer mot store banktap

Norges Bank advarer mot store tap i bankene det neste året.

Sigurdsøn, Bjørn
  • Øystein Sjølie
Publisert:,

Norges Bank sier at norske banker trenger mer penger, i sin siste utgave av rapporten Finansiell stabilitet, som ble lagt frem tirsdag formiddag.

- Bankene trenger mer kapital for å bedre tilgangen på finansiering, og være robuste i fremtiden. De må konsentrere seg om å ruste opp til det det nå er en nedsiderisiko for, selv om sannsynligheten for det verste senarioet er lav, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Det er særlig de største bankene som trenger mer kapital, mener han.

Qvigstad sier bankene allerede lider under økende tap, og at dette vil tilta de nærmeste månedene. Det er spesielt sektorer som er høyt belånte, og som vil slite under de dårlige tidene som står foran oss, som vil påføre bankene tap.

Utsatte sektorer

Norges Bank nevner selv næringseiendom og shipping som tapsbringende de neste par årene. Derfor er det bekymringsfullt at en betydelig del av lån til utlandet er relatert til skipsfart.

- Utlån til shipping er konsentrert i de største bankene, forteller Qvigstad.

Ikke desto mindre tror sentralbanken at bankene vil klare seg igjennom krisen uten å gå under myndighetenes kapitalkrav.

- Bankene må likevel ta høyde for uværsdager når de vurderer sitt kapitalbehov. Soliditeten kan styrkes ved å øke inntektene, redusere kostnadene eller gjennom tilførsel av ny kapital, sier Qvigstad.

Norges Bank sier at finanskrisen har vist at bankene trenger mer kapital, og at nye reguleringer vil kreve dette når krisen er over.

Fare på ferde

Norges Bank peker også på noen risikomomenter, som kan gjøre at bankenes soliditet trues.

Nye kollapser fra internasjonal økonomi vil være et moment, skriver banken, og peker på at utviklingen i øst-Europa er spesielt utsatt.

Et større fall i oljeprisen kan føre til at oljeselskapene utsetter eller avlyser mange av prosjektene på norsk sokkel. Dette vil også ramme bankene. En svakere verdensøkonomi vil også føre til mindre etterspørsel etter sjøtransport. Da vil shipping rammes. Norske banker, særlig DnB Nor

OSE

DNBNOR

, har mange engasjementer i denne sektoren.

Endelig vil økt sparerate blant norske husholdninger føre til svakere utvikling i norsk økonomi. Velger nordmenn plutselig å spare mer, vil det dempe etterspørselen, som reduserer butikkenes inntekter. Da vil banktapene kunne øke markant.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Flere artikler

  1. Aker Solutions fikk stor Statoil-ordre

  2. Kjos stjeler gullruter fra SAS i Sverige

  3. Utsetter Telenors ankesak

  4. Annonsørinnhold

  5. Hydro spår kraftig aluminiumsfall

  6. DnB Nor Markets kutter Telenor-aksjen