FINANSTILSYNET: Finanstilsynet skjerper kravene til boliglån

Finanstilsynet har kommet med nye retningslinjer til bankene for forsvarlig utlånspraksis for boliglån.

VARSLER RENTEHOPP: Finanstilsynets toppsjefm Bjørn Skogstad Aamo tror norske banker vil sette opp lånerenten.
Publisert:

Den lave renten gjør at norske husholdninger tar opp mer lån, en utvikling som har bekymret Finanstilsynet.

- Internasjonale og norske erfaringer fra finanskrisen har vist at boligmarkedene kan bli utsatt for store svingninger med store negative virkninger for samfunnet og husholdningene, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo på onsdagens pressekonferanse.

- I Norge gjør høy gjeld, høye belåningsgrader på boligen, flytende renter og lite avdrag mange husholdninger sårbare for økte renter eller økonomiske tilbakeslag. Husholdningene har aldri hatt så store lån i forhold til inntekt som det de har nå, og gjeldsbelastningen bare øker for hver måned som går.

Selv om bankenes utlånstap på boliglån er lave, kan tilstramninger i husholdningenes økonomi og tilbakeslag i boligmarkedet gi betydelige negative ringvirkninger, legger Skogstad Aamo til.

Les også: - Ikke en menneskerett å få boliglån

Ti krav til bankene

Dette har ført til at Aamo og Finanstilsynet nå har gått igjennom bankenes utlånspraksis.

- Hensynet til forbrukerne og den finansielle stabilitet gjør det derfor viktig å bidra til en mer robust boligfinansiering og større stabilitet i boligmarkedet, sier Aamo.

Konklusjonen er at bankene bør skjerpe utlånspraksisen, og har lagt frem ti konkrete krav (se nedenfor) til bankenes utlånspraksis for boliglån.

Les også: Finanstilsynets krav rammer de unge

Vil hindre belåning over pipa

Essensen i kravene går først og fremst på at belåningen i mint mulig grad må overstige 90 prosent av eiendommens verdi. Dermed vil Finanstilsynet gjøre det vanskeligere å låne over pipa.

- Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi, skriver Finanstilsynet og legger til.

- Ved avvik fra normene må det enten foreligge en formell tilleggssikkerhet (annen eiendom, kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering.

Det har de siste årene vært populært å ta opp avdragsfrie lån, men Finanstilsynet anbefaler nå at lån med høy belåningsgrad normalt bør ha betaling av avdrag.

Les også: Finanstilsynet krever slutt på garanterte bonuser

Finantilsynets krav

 1. Grundig prosess
  Det må innhentes sikker informasjon om låntakeren/e/s inntekt og samlede gjeld og om den bolig som skal belånes.
 2. Tilstrekkelig betjeningsevne
  Banken må kunne beregne kundenes evne til å betjene lånet med utgangspunkt i inntekt og utgifter. Dersom låntaker har et likviditetsunderskudd etter mulig renteøkning, bør som hovedregel lånet ikke bevilges og kunden gis frarådning iht. finansavtaleloven § 47. Ut fra gjeldsgrad (total gjeld i forhold til brutto inntekt) bør lånet normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt.
 3. Belåningsgrad
  Banken må ha sikkerhet, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi.
 4. Tilleggssikkerhet
  Ved avvik fra normene må det enten foreligge en formell tilleggssikkerhet (annen eiendom, kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering.
 5. Avdrag
  Lån med høy belåningsgrad bør normalt ha betaling av avdrag slik at det opparbeides en bedre sikkerhetsbuffer.
 6. Betjeningsevne for rammekreditter
  Banken må klargjøre hvilke kundegrupper som kan innvilges rammekreditt. Det bør tas hensyn til at betjeningsevnen vil kunne svekkes vesentlig i kredittiden som følge av svekket inntekt ved pensjonering mv.
 7. Belåningsgrad for rammekreditter
  Innvilgelse av rammekreditter må bygge på en forsvarlighetsvurdering og normalt ikke overstige 75 prosent av boligens markedsverdi.
 8. Konsekvenser av renteøkning
  I vurdering av betalingsevne må banken ta høyde for at renten kan øke betydelig fra det aktuelle nivå. Det er viktig å informere låntakeren godt om dette. Banken bør i sin rådgivning alltid klargjøre konsekvensene av valget mellom fast og flytende rente.
 9. Behandling av avvik
  I den grad banken skal avvike sine interne retningslinjer, må beslutningene fattes på et høyere nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi boliglån.
 10. Rapportering og oppfølging
  For hvert kvartal skal bankens styre eller ledelsen for utenlandske filialer forelegges en rapport om bankens oppfølging av retningslinjene for forsvarlig boligfinansiering.

Til forsiden

Publisert:
Gå til e24.no