Senterpartiet vil øse 24 milliarder ekstra fra oljefondet til krisetiltak

Senterpartiets krisepakke har en prislapp på 32,4 milliarder kroner. Vår plan er mer realistisk og langsiktig enn regjeringens, mener Sigbjørn Gjelsvik.

Vi vil trenge støtteordninger til bedrifter og arbeidstagere som varer lenger enn regjeringen har lagt opp til, og de må styrkes, mener Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Han er villig til å bruke over 24,5 milliarder oljekroner mer enn regjeringen neste år.
  • NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve
Publisert: Publisert:

Senterpartiets finanspolitiske talsperson legger fram krisepakken når partiet presenterer sitt alternative statsbudsjett torsdag.

Partiet legger opp til en oljepengebruk på 24,5 milliarder kroner mer enn det regjeringen og Fremskrittspartiet så langt har lagt opp til for å sikre sin krisepakke.

Men Gjelsvik mener regjeringen tenker for kortsiktig.

– De skyver ting foran seg, sier han til NTB, og mener det skaper ekstra usikkerhet både for arbeidstagere og bedrifter.

– Alle signaler tyder på at en må leve med store konsekvenser av coronapandemien lenge. Da må en sørge for forutsigbarhet i hvert fall fram til sommeren, sier han.

Les også

Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

– Urealistisk eller bløff?

Gjelsvik lister opp kostnader han mener regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ikke har regnet med: En kompensasjonsordning for luftfarten, som regjeringen har lovet Frp å vurdere, inntektssikringen for arbeidstagere, som foreløpig bare løper ut mars, og kompensasjonsordning for bedrifter, som gjelder ut februar.

– Enten er det urealistisk budsjettering, eller så bløffer de for folk, mener Gjelsvik.

Senterpartiets coronakrisepakke er på totalt 32,4 milliarder kroner og omfatter tre hovedbolker:

* 16,7 milliarder kroner går til å forlenge og forsterke coronastøtteordninger, som kompensasjonsordningen for bedrifter, en ny kompensasjonsordning for luftfarten og inntektssikring for arbeidsfolk og selvstendig næringsdrivende.

* 6,1 milliarder kroner i avgiftslettelser. Det omfatter å beholde den lave momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut hele 2021, ikke bare første halvår slik regjeringen legger opp til. Partiet går inn for avgiftskutt på totalt 9 milliarder kroner i sitt alternative budsjett, men ikke alt dette regnes med i partiets coronapakke.

* 9,6 milliarder kroner går til målrettede tiltak for økt aktivitet og omstilling. Innbakt her er cirka 1 milliarder kroner til investeringer og vedlikehold i Forsvaret, en pakke for maritime næringer og 3 milliarder kroner til fylker og kommuner, som skal bruke pengene til vedlikehold og byggeprosjekter.

Les også

Ny rekord for Oljefondet – passerte 11.000 milliarder

Bygg og vedlikehold

– Klassisk motkonjunkturpolitikk, sier Gjelsvik.

Med pengene kan fylker og kommuner å fremskynde planlagte vedlikeholdsoppgaver og byggeprosjekter, fikse hullete fylkesveier – og på den måten holde bygg- og anleggsbransjen i gang.

– Kommunene og fylkene kan være en viktig motor for å gi økt aktivitet. Men en god kommuneøkonomi må ligge i bånn, sier Gjelsvik, som lover at Senterpartiet vil sikre nettopp det.

Les også

Vurderer å utsette søknadsfristen for krisestøtte

Vil sikre sjøfolk

Gjelsvik mener Senterpartiets krisepakke er langt bedre for maritim sektor. Partiet går imot regjeringens foreslåtte kutt i nettolønnsordningen for sjøfolk, en tilskuddsordning for sysselsetting av arbeidstagere til sjøs.

– Det er særdeles uklokt, konstaterer han, og lover i stedet å utvide ordningen.

Dessuten vil partiet innføre en vrakpantordning for offshorefartøy og en stimuleringsordning for ombygging av slike fartøy, samt sette av en halv milliard til bygging av minerydderfartøy.

Dumper regningen?

Senterpartiet høyner altså oljepengebruken i forhold til både regjeringen, Fremskrittspartiet og det en eventuell regjeringsmakker Arbeiderpartiet planlegger for. Men det er nødvendig når Norge står i den verste krisen siden andre verdenskrig, ifølge Gjelsvik.

Han avviser at han dumper regningen på fremtidige generasjoner.

– Noe av det mest alvorlige vi kan gjøre på vegne av fremtidige generasjoner er å sitte passiv og se på at en rekordhøy arbeidsledighet biter seg fast i Norge, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Senterpartiet (Sp)
  3. Oljefondet
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Siv Jensen savner skattegrep i ny krisepakke

  2. Flertallet tvinger 20 corona-tiltak på regjeringen: Permittering forlenges

  3. Regjeringspartiene og Frp enige – dette er den nye krisepakken

  4. Sp vil ha åpenhet om coronatiltak: – Det er kjempestore beløp

  5. Sanner tapper Oljefondet med ny krisepakke: Tar ut over 10 milliarder