Elbilboomen

Utvalg vil skrote elbil-fordelene

Et utvalg foreslår å droppe dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler.

Erlend Aas / NTB scanpix
 • Eivind Bøe
Publisert:,

Regjeringen satte i fjor ned et ekspertutvalg som har sett på de fremtidige inntektene til bomringene, og utvalget har i dag lagt frem sin rapport.

Rapporten anslår at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030.

Utvalget foreslår å droppe dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter, og peker på at bompengetakstene generelt bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

Les også

Salget av nye elbiler økte i august

Flere elbiler

Samferdselsdepartementet skriver i en melding om rapporten at hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i fremtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i meldingen.

– Positiv

Utvalget anbefaler å bygge videre på dagens bomsystem inntil et veiprisingssystem eventuelt kan bli aktuelt.

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen år fram i tid. Jeg tror likevel det er lurt å utrede veiprising nærmere, og så får vi ta debatten om hvordan et slikt system må innrettes slik at det fungerer godt og at det ivaretar viktige elementer som personvern, sier Hareide.

Utvalgets rapport vil bli sendt på høring.

Her kan du lese mer om

 1. Elbilboomen
 2. Bompenger
 3. Knut Arild Hareide
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Veiprising
 6. Elbil
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Motstand mot nye elbilanbefalinger

 2. Betalt innhold

  Går i krigen for elbilen

 3. Elbileiere må betale ny avgift – Håpløs elbilpolitikk

 4. Annonsørinnhold

 5. Reagerer på økte parkeringspriser: – Dette vil øke forskjellene

 6. Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk