Ubrukte krisepenger i Norges Bank kan løfte «Norges viktigste rente»

Coronatiltak har gitt store overføringer til Norges Bank. Det skaper uro i pengemarkedet og kan bidra til høyere renter, mener Nordea Markets.

 • Ine Brunborg
Publisert:

Siden coronaviruset kom til Norge i fjor vår, har staten satt opp en rekke ordninger for å støtte økonomien i møte med strenge smitteverntiltak.

Blant dem er kompensasjonsordningen til bedrifter og statens obligasjonsfond.

Penger som planlegges å brukes på disse ordningene overføres fra Norges Bank.

Men ubrukte krisepenger og store innskudd til sentralbanken fører til at mindre penger ligger hos de kommersielle bankene, sier Nordea Markets’ renteekspert Lars Mouland.

For å motvirke dette har Norges Bank sendt ut såkalte F-lån til bankene. Disse lånene skal sikre at bankene har nok kontanter.

Men et ganske stort F-lån forfaller i februar. Og Norges Bank har ikke meldt at det kommer et tilsvarende lån.

– Da blir det lite penger i perioden mellom februar og frem til sommeren. Det ser bankene nå, og de rusher for å sikre seg norske kroner, sier Mouland.

Dersom det blir stramt med penger i denne perioden, vil det føre til at rentene i valutaswap-markedet øker. Det vil i så fall dra med seg den viktige Nibor-renten, forklarer han.

Nibor har tidligere blitt omtalt som Norges viktigste rente.

Siden Nibor viser hva bankene tar betalt for å låne hverandre penger, er denne pengemarkedsrenten med på å bestemme hva renten på boliglån blir.

Dermed kan en oppgang i denne renten i sin ytterste konsekvens også gjøre boliglån dyrere.

Flere F-lån med lengre løpetid, mindre kronekjøp og færre overføringer fra Oljefondet kan redde dagen, mener Mouland.

Les også

Letter på sløret om neste krisepakke: – Kan bli en krevende vinter

Store overføringer

Pengene som går fra kommersielle banker til Norges Bank påvirkes blant annet av skattebetalinger, statsobligasjoner og kroneveksling fra Oljefondet.

Bankene må selv se på disse betalingene i sine prognoser, og Norges Bank gjør justeringer for å sørge for at det er nok penger i systemet.

Samtidig må bankene ha en viss mengde penger selv. Og når det er lite penger i banksystemet, blir det mer etterspørsel etter å låne kroner i valutaswap-markedet. Det fører igjen til at Nibor-renten stiger, forklarer Mouland.

Dette svinger normalt gjennom året, og Norges Bank passer på.

– Det pleier ikke å være så viktig. Men i fjor finansierte staten mange av coronatiltakene på forhånd, sier Mouland.

– Og det er ett fett om det skjer gjennom overføring fra Oljefondet eller gjennom statsobligasjoner, for de pengene kommer fra kommersielle banksystemer. Penger fra Oljefondet må veksles og kjøpes fra norske banker, og da blir det mindre penger der.

I fjor var bevegelsen så stor at det bidro til et fall i den strukturelle likviditeten i det norske banksystemet, sier han.

Les også

Ser krisepakkeeffekt: Oljedirektoratet venter mange oljeplaner i 2022

Ser skvis i februar

For å motvirke dette sendte ut Norges Bank altså ut såkalte F-lån fra mars.

Disse lånene skal sikre at de norske bankene har nok kontanter til å låne ut penger videre.

– Det maskerte effekten litt, for da hadde man pengene i systemet, sier Mouland.

I november forfalt et slikt lån. Den gang steg rentene i swap-markedet, trekker Mouland frem.

Men:

– Man visste at det kom et nytt.

I februar forfaller et nytt slikt lån på 46,6 milliarder. Etter dette er det ikke annonsert nye F-lån med samme varighet på tre måneder.

Dyrere boliglån

– Hva kan konsekvensene bli for vanlige folk?

– Hvis du får en lang periode med høy Nibor, så vil jeg tro at en del banker kan sette opp renten på flytende boliglån, fordi finansieringskostnadene har gått opp. Men hvis det skjer, vil jeg tippe at Norges Bank kan komme på banen.

Han mener Norges Bank kan ordne opp ved å sende ut et nytt F-lån på tre måneder.

– Du trenger å tette et hull på kanskje 50–60 milliarder kroner, og lånet må være attraktivt.

Les også

Norges Bank kutter kronekjøp med over en milliard per dag

Mindre kronekjøp

Men ikke alle banker har tilgang på fasiliteter som F-lån, og en normalisering av pengemengden i Norges Bank må til, mener Mouland.

Den mest tilgjengelige løsningen er å redusere overføringer fra Oljefondet, sier han:

– Man må bruke av pengene man har på konto.

Det har man allerede sett ved at sentralbanken har redusert kronekjøpene sine.

– Man har gjort en viss tilpasning i kronekjøpene Norges Bank gjør på vegne av Finansdepartementet. Forrige måned kjøpte man mindre. Det betyr at man har en bevisst holdning til å bygge ned statens konti, men det skjer litt for sakte til å løse utfordringene i februar.

Han trekker samtidig frem at det ikke er Norges Bank som bestemmer hvor mye de overfører til finansdepartementet:

– Departementet sier bare hvor mye de skal ha.

Renten øker

I løpet av uken som har gått har renten på tremåneders Nibor steget. På torsdag var renten notert på 0,54 prosent – den hadde da klatret med 7 basispunkter på tre dager.

Grafen viser utviklingen i tremåneders Nibor hittil i år.

Samme dag trakk DNBs sjeføkonom Knut A. Magnussen frem at renten også oversteg 0,50 prosent i november:

– Den gang skyldtes oppgangen svært lav likviditet i banksystemet. Nå er bildet litt mer sammensatt, skriver han i en morgenrapport.

– Prognosene for likviditetsutviklingen peker mot store svingninger fremover og perioder med svært lav likviditet. Noe av dette skyldes tidligere lange F-lån som forfaller.

Også han trekker frem at Norges Bank foreløpig ikke har gitt noen signaler om forfallet skal møtes med tilsvarende lån.

– Fra februar vil strengere krav nærmest halvere mengden verdipapirer som bankene kan stille som sikkerhet for F-lån. Dette vil bidra til å øke etterspørselen etter kroner i swap-markedene og presse renten opp. Både i november og nå er det først og fremst innenlandske forhold som har løftet Nibor.

– Siden Norges Bank ønsker å stimulere økonomien med lav rente, virker det pussig at det ikke har blitt satt i verk tiltak for å dempe påslagene i pengemarkedet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Nibor-renten
 3. Norges Bank
 4. Nordea Markets

Flere artikler

 1. Norges Bank kutter kronekjøp med over en milliard per dag

 2. Norges Bank skal selge 2 milliarder kroner daglig

 3. Boliglånsrentene faller til ny bunnrekord

 4. Flere banker kutter boliglånsrenten

 5. Bankfrykt gir børssmell og rentehopp

 6. Norges Bank dropper kronekjøp: – Fortsatt en bom