Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om Oljefondet, advares det om at fondet kan tatt for å være et utenrikspolitisk virkemiddel.

I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om oljefondet, advares det om at fondet kan bli liggende for tett opp til å være et utenrikspolitisk virkemiddel. Her sentralbanksjef Øystein Olsen (til høyre) og oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Fredrik Hagen / NTB
  • NTB
Publisert: Publisert:

Utvalget foreslår et nytt kriterium for å ekskludere selskaper som selger våpen til parter i væpnede konflikter, som igjen benytter våpnene til å begå alvorlige og systematiske humanitære brudd.

Utvalget drøfter hvordan Etikkrådet skal kunne identifisere hvilke krigførende stater kriteriet skal gjelde for.

På den ene siden er det klart at Etikkrådet ikke skal vurdere staters atferd. På den annen side kan det sentrale i vurderingen av et selskaps virksomhet være nettopp spørsmål om selskapets medvirkning til en krenkelse begått av en stat, heter det.

Norges Bank skriver i sitt høringssvar til Finansdepartementet at dersom det foreslåtte kriteriet tas inn i retningslinjene, kan det bli liggende nær opp mot en utenrikspolitisk vurdering.

– Det tilsier særlig aktsomhet i vurderingene. Som utvalget skriver, bør det stilles krav til bredde og autoritet i kildetilfanget, skriver Norges Bank.

Utvalget skriver at Etikkrådets sekretariat har identifisert en håndfull selskaper som vil kunne bli utelukket som følge av utvalgets forslag. Fondet hadde ved utgangen av 2019 investert i overkant av ti milliarder kroner i disse selskapene.

I dag er 144 selskaper utelukket, hvorav 106 med bakgrunn i produktbaserte kriterier.

Les også

Ny rekordverdi for Oljefondet

Les på E24+

På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under julemiddagen, forteller sjelden hvor de jobber

Publisert:
Gå til e24.no